TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 2

Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

dr. R.E.M. Diris, L.M.J. van Doorn MSc en prof. dr. O.P. van Vliet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Begin 2020 verschenen twee belangrijke rapporten over de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk van de commissie Regulering van werk (de commissie-Borstlap)2 en van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).3 In deze rapporten wordt geanalyseerd hoe ontwikkelingen als technologische vooruitgang leiden tot structurele veranderingen van de arbeidsmarkt, waardoor steeds grotere groepen op de arbeidsmarkt kwetsbaar zijn geworden. Bovendien wordt er op gewezen dat deze effecten nog eens worden versterkt door het bestaande systeem van regels en instituties. In de rapporten wordt gesteld dat het daarom hoog tijd is voor een fundamentele hervorming van arbeidsmarktinstituties, het stelsel van sociale zekerheid en de fiscale regelgeving.

 

Enkele weken na het verschijnen van de twee rapporten barstte de coronacrisis los. Daardoor hebben hervormingen van de arbeidsmarkt waarschijnlijk minder prioriteit gekregen dan dat zij and...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Technologische vooruitgang

3. Het stimuleren van scholing

3.1. Scholing op de Nederlandse arbeidsmarkt in perspectief

3.2. Waarom is er noodzaak tot meer investering in scholing?

3.3. Verdeling van het ontwikkelbudget

3.4. Blik op de lange termijn?

4. Actief arbeidsmarktbeleid

4.1. Huidige cijfers en inzichten

4.2. Naar een meer (pro-)actief arbeidsmarktbeleid

5. De coronacrisis en een blik op de toekomst

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. R.E.M. Diris, L.M.J. van Doorn MSc en prof. dr. O.P. van Vliet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16783

Verder in 2021 nr.2

 Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?

  Terwijl de formatie zich voortsleept sinds de verkiezingen in maart 2021, is duidelijk dat 'het arbeidsmarktdossier' al lang hoog op de agenda staat van politiek Den Haag, naast andere ...

 SER-advies 2021: een geslaagde onvoldoende voor het Sociaal Akkoord arbeidsmarkt

Het einde van een academisch jaar (juni/juli) kenmerkt zich doorgaans door veel nakijkwerk van (herkansings)toetsen en scripties. Inmiddels is het goed gebruik bij vrijwel alle univers...

 Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendriehoek

De arbeidsmarkt is in beweging en houdt de gemoederen fors bezig. Dat er iets moet veranderen was al duidelijk, maar door de Covid-19 pandemie is dat nog duidelijker geworden. De scheidslijnen word...

 Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

Begin 2020 verschenen twee belangrijke rapporten over de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk van de commissie Regulering van werk (de commissie-Borstlap)[2] en van de Wetenschappelijke ...

 De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn

De toename van atypische vormen van werk en van het aantal mensen dat daarin werkzaam is, is een bron van zorg voor nationale en internationale beleidsmakers. Afwijkingen van de 'stand...

 Van noodmaatregelen naar crisisbestendig beleid1

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid Het advies van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap),[3] dat begin 2020 werd uitgebracht, heeft de maatschappelij...