TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 2

SER-advies 2021: een geslaagde onvoldoende voor het Sociaal Akkoord arbeidsmarkt

prof. mr. A.R. Houweling1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het einde van een academisch jaar (juni/juli) kenmerkt zich doorgaans door veel nakijkwerk van (herkansings)toetsen en scripties. Inmiddels is het goed gebruik bij vrijwel alle universiteiten dat een scriptie door twee beoordelaars wordt gelezen: de begeleider en de zogenoemde tweede lezer. Het doel van een tweede lezer is een meer objectieve waardering van het eindwerkstuk te borgen. De begeleider kan zowel in positieve als negatieve zin vanwege de begeleiding een bepaalde waardering voor het werk hebben, dat deels het resultaat is van de interactie tussen de begeleider en de student, dan louter het eindwerkstuk. Met name bij wat meer 'moeizame' trajecten, kan de euforie van de begeleider (en de student overigens ook) groot zijn dat er überhaupt een stuk met een kop en een staart tot stand is gekomen waardoor een zekere toerekening naar een voldoende op de loer ligt. De tweede lezer is er juist dan om te beoordelen of dit resultaat ook voldoet ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Algehele impressie: onevenwichtigheid en nog niet af

3. Reguleren van contracten (flex-minder-flex, vast wendbaarder, zzp deed niet mee)

3.1. Uitgangspunt: de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en verbod op 'cherry picking'

3.2. Flex-minder-flex: bepaalde tijd, oproepkrachten en uitzending

3.3. Duurzame arbeidsrelaties stimuleren

3.4. ZZP

4. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. A.R. Houweling1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16781

Verder in 2021 nr.2

 Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?

  Terwijl de formatie zich voortsleept sinds de verkiezingen in maart 2021, is duidelijk dat 'het arbeidsmarktdossier' al lang hoog op de agenda staat van politiek Den Haag, naast andere ...

 SER-advies 2021: een geslaagde onvoldoende voor het Sociaal Akkoord arbeidsmarkt

Het einde van een academisch jaar (juni/juli) kenmerkt zich doorgaans door veel nakijkwerk van (herkansings)toetsen en scripties. Inmiddels is het goed gebruik bij vrijwel alle univers...

 Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendriehoek

De arbeidsmarkt is in beweging en houdt de gemoederen fors bezig. Dat er iets moet veranderen was al duidelijk, maar door de Covid-19 pandemie is dat nog duidelijker geworden. De scheidslijnen word...

 Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

Begin 2020 verschenen twee belangrijke rapporten over de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk van de commissie Regulering van werk (de commissie-Borstlap)[2] en van de Wetenschappelijke ...

 De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn

De toename van atypische vormen van werk en van het aantal mensen dat daarin werkzaam is, is een bron van zorg voor nationale en internationale beleidsmakers. Afwijkingen van de 'stand...

 Van noodmaatregelen naar crisisbestendig beleid1

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid Het advies van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap),[3] dat begin 2020 werd uitgebracht, heeft de maatschappelij...