TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2021 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?

prof. dr. O.P. van Vliet en mr. dr. J.H. Bennaars1

  Terwijl de formatie zich voortsleept sinds de verkiezingen in maart 2021, is duidelijk dat 'het arbeidsmarktdossier' al lang hoog op de agenda staat van politiek Den Haag, naast andere grote thema's als de woningmarkt en het klimaat. Veel voorwerk voor herziening van de regulering van de arbeidsmarkt is al gedaan. Er is een 'Wetboek van werk' opgesteld, een voorstel tot een volledige herziening van de regels rondom werk, geschreven door de gelijknamige werkgroep.[2] Begin 2020 verschenen het rapport 'In wat voor land willen wij werken' van de commissi... abonneren of dit artikel kopen.

SER-advies 2021: een geslaagde onvoldoende voor het Sociaal Akkoord arbeidsmarkt

prof. mr. A.R. Houweling1

Het einde van een academisch jaar (juni/juli) kenmerkt zich doorgaans door veel nakijkwerk van (herkansings)toetsen en scripties. Inmiddels is het goed gebruik bij vrijwel alle universiteiten dat een scriptie door twee beoordelaars wordt gelezen: de begeleider en de zogenoemde tweede lezer. Het doel van een tweede lezer is een meer objectieve waardering van het eindwerkstuk te borgen. De begeleider kan zowel in positieve als negatieve zin vanwege de begeleiding een bepaalde waardering voor het werk hebben, dat deels het resultaat is van de interactie tu... abonneren of dit artikel kopen.

Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendriehoek

prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert en mr. W.W. Wijnbeek1

De arbeidsmarkt is in beweging en houdt de gemoederen fors bezig. Dat er iets moet veranderen was al duidelijk, maar door de Covid-19 pandemie is dat nog duidelijker geworden. De scheidslijnen worden steeds scherper: tussen rijk en arm, oud en jong, hoog- en laagopgeleid, tussen werknemers met een vast arbeidscontract enerzijds en zij met een flexcontract of zzp'er anderzijds. De laatste twee genoemden zijn de eerste slachtoffers in een crisis. Zij verliezen als eersten hun baan resp. werk. Dat is nu ook weer niet zo verbazingwekkend. Flexibele contracten heten niet voor niets zo en zijn... abonneren of dit artikel kopen.

Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

dr. R.E.M. Diris, L.M.J. van Doorn MSc en prof. dr. O.P. van Vliet1

Begin 2020 verschenen twee belangrijke rapporten over de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk van de commissie Regulering van werk (de commissie-Borstlap)[2] en van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).[3] In deze rapporten wordt geanalyseerd hoe ontwikkelingen als technologische vooruitgang leiden tot structurele veranderingen van de arbeidsmarkt, waardoor steeds grotere groepen op de arbeidsmarkt kwetsbaar zijn geworden. Bovendien wordt er op gewezen dat deze effecten nog eens worden versterkt door het bestaande systeem van regels en... abonneren of dit artikel kopen.

De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn

prof. dr. A. Akkerman1

De toename van atypische vormen van werk en van het aantal mensen dat daarin werkzaam is, is een bron van zorg voor nationale en internationale beleidsmakers. Afwijkingen van de 'standaard', voltijdse arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd, blijken ernstige risico's met zich mee te brengen voor de kwaliteit van banen, bijvoorbeeld omdat zij baan- en inkomensonzekerheid vergroten, en het investeren in training en opleiding in de weg staan. Daarnaast belemmeren veel atypische werkvormen de toegang tot arbeidsmarktregulering die juist is bedoeld om werkenden ... abonneren of dit artikel kopen.

Van noodmaatregelen naar crisisbestendig beleid1

prof. dr. P.T. de Beer2

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid Het advies van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap),[3] dat begin 2020 werd uitgebracht, heeft de maatschappelijke en politieke discussie over de regulering van de arbeidsmarkt, die al jaren voortwoekert, een nieuwe impuls gegeven. Hoewel de meningen over de gewenste hervormingen van de wet- en regelgeving nog sterk uiteenlopen, is er inmiddels brede overeenstemming dat een ingrijpende hervorming nodig is. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de structurele aspecten van de arbei... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS