Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 3

Annotatie - Bestuursverslag schiet tekort – lessen voor bestuur en accountant

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Accountantskamer 9 april 2021, ECLI:NL:TACAKN:2021:26

Onlangs heeft de Accountantskamer een interessante uitspraak gedaan in een tegen een accountant ingediende tuchtklacht.2 De klacht bevat meerdere onderwerpen, maar in deze bijdrage aan TvJ behandel ik alleen de klachtonderdelen die betrekking hebben op het bestuursverslag dat tekortkomingen bevatte en de verantwoordelijkheid van de accountant daarbij. De uitspraak is daarom bijzonder omdat de Accountantskamer een uitleg geeft bij de handelwijze voor een tekortschietend bestuursverslag die niet rechtstreeks uit de wet kan worden afgeleid. Daarnaast blijkt uit de uitspraak (nog steeds) dat accountants niet altijd helder hebben wat hun verantwoordelijkheid is met betrekking tot het bestuursverslag. Dat laatste is extra relevant door de eisen die aan het bestuursverslag worden gesteld. Ik ga in deze bijdrage eerst (kort) in op de uitspraak van de Accountantskamer. Vervolgens behandel ik een aantal o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Accountantskamer 9 april 2021, ECLI:NL:TACAKN:2021:26

1. Samenvatting uitspraak

2. Getrouw beeld bestuursverslag

3. Verantwoordelijkheid accountant voor bestuursverslag

4. Foutherstel bestuursverslag

5. Verantwoordelijkheid accountant bij fout in bestuursverslag

6. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A. Dieleman RA1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:TACAKN:2021:26
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16800

Verder in 2021 nr.3

 De AFM en incidenten(politiek)

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitv...

 Jurisprudentieoverzicht 2020

Deze jurisprudentiebespreking 2020 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving,...

 EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage: een (r)evolutie in verslaggeving

De Europese Commissie een heeft een voorstel tot wijziging van enkele EU richtlijnen, voornamelijk Richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) zoals aangepast door Richtlijn 2014/95/EU (EU ric...

 Praktijkvraag

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW Recent is een uitspraak gepubliceerd van het hof A...

 Actualiteiten

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag" De voorschriften voor het bestuursverslag komen voort uit verscheidene wet- en regelgeving, waardoor de afgelopen...