Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 4

ECLI:NL:HR:2021:753 (beroepsaansprakelijkheid, juridisch adviseur, zorgplicht) (TvHB 2021/13)

mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2021/13

Hoge Raad

21 mei 2021

ECLI:NL:HR:2021:753

Met noot van mr. N. Amiel 1

 

Samenvatting2

 

Beroepsaansprakelijkheid, juridisch adviseur, zorgplicht, informatieplicht, waarschuwingsplicht, informed consent, aanbod, aanvaarding

In het kader van onderhandelingen tussen eisers en de gemeente over een beëindiging/afkoop van de huurovereenkomst hebben eisers zich laten bijstaan door een juridisch adviseur. De onderhandelingen tussen eisers en de gemeente lopen spaak nadat een aanbod van de gemeente (aangeduid als 'eindbod') niet integraal namens eisers is aanvaard. Tussen eisers en hun juridisch adviseur ontstaat vervolgens een geschil dat zich toespitst op de vraag of de juridisch adviseur zijn zorgplicht jegens eisers heeft geschonden, door niet of onvoldoende te waarschuwen dat...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2021/13

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. N. Amiel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2021:753
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16815

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

Uit een analyse van de Rabobank[2] blijkt dat de economische vooruitzichten de laatste maanden sterk zijn verbeterd. In alle Nederlandse regio's herstelt de economie van de coronacrisis, maar de ma...

 Interview met Jeroen Lokerse (managing partner bij Cushman & Wakefield) over de vastgoedsector en de bijbehorende ontwikkelingen, de impact van de coronacrisis, de toekomst van fysieke winkels en kantoorruimten

  Wat is de impact (geweest) van corona op de retailmarkt?   Corona heeft bepaalde trends even tot stilstand gebracht, terwijl andere zijn versneld, zoals de groei van online. Zo was in de VS de gr...

 Grondslagen voor overgang van huurrechten en -verplichtingen in vastgoedtransacties

Vastgoedtransacties vinden in allerlei vormen plaats. In alle gevallen is het van belang of, en zo ja in welke mate, de verkrijger gebonden wordt aan de huurovereenkomst(en) met betrekking tot het ...

 Corona-huurkortingen en de concerngarantie: kan de verhuurder een concerngarantie inroepen als de huurder de huur niet meer betaalt?

Geregeld wordt er in huurovereenkomsten afgesproken dat een groepsmaatschappij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen van een huurder voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Vaak gebeu...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ cor...

 Uitspraken en Nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...