Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 6

Procedurele incidenten in het huurrecht

mr. dr. E.H.M. Swaneveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit jaar zijn in dit tijdschrift al diverse artikelen verschenen over procesrechtelijke onderwerpen in het huurrecht. Zo schreef Jongbloed over de bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzaken tegelijk te behandelen.2 De Witte heeft een uitgebreid artikel geschreven over procederen in hoger beroep.3 Ook dit artikel belicht een onderdeel van het procesrecht en de relevantie daarvan voor het huurrecht, namelijk de incidentele vorderingen.

1. Algemeen

1.1. Soorten incidenten

Als wordt gedacht aan (procedurele) incidenten, ligt het voor de hand om in afdeling 2.10 van boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te kijken. De tiende afdeling omvat art. 208 tot en met art. 224 Rv en bevat regels voor achtereenvolgens de vrijwaring (art. 210-216 Rv), voeging en tussenkomst (art. 217-219a Rv), verwijzing en...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemeen 1.1. Soorten incidenten

1.1. Soorten incidenten

1.2. Behandeling van een incident

1.3. Redenen voor toe- of afwijzing

2. Enkele incidenten nader belicht

2.1. Vrijwaring

2.2. Voeging en tussenkomst

2.3. Verwijzing en voeging van zaken

3. Incidenten in huurzaken

3.1. Vrijwaring

3.2. Voeging en tussenkomst

3.3. Verwijzing en voeging

4. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. E.H.M. Swaneveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17038

Verder in 2021 nr.6

 Voorwoord

Nadat de coronamaatregelen waren opgeheven en de economie grotendeels weer volop draaide, is het coronavirus weer opgelaaid. Sinds medio november 2021 zijn door de overheid daarom opnieuw maatregel...

 De opkomst van 'dark stores' vanuit huurrechtelijk en publiekrechtelijk perspectief

  Het afhalen en laten bezorgen van boodschappen en andere producten heeft – versneld door de COVID-19-pandemie – de voorbije jaren een enorme vlucht genomen en is inmiddels niet meer weg te denken...

 De bruikbaarheid van de 403-verklaring in het huurrecht

Over het algemeen moeten huurders zekerheid verstrekken voor de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een vorm van zekerheid is de '403-verklaring', die haar naam dankt aan art. ...

 Corona-huurkortingen en huurprijsvaststelling

Heeft het toekennen van huurkorting vanwege de coronapandemie gevolgen voor de nadere huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW? Dat de coronapandemie naast gezondheidsvraagstukken ook op juridisch...

 Procedurele incidenten in het huurrecht

Dit jaar zijn in dit tijdschrift al diverse artikelen verschenen over procesrechtelijke onderwerpen in het huurrecht. Zo schreef Jongbloed over de bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzak...

 Actualiteiten

 Overheidsmaatregelen COVID-19Gelet op de huidige corona maatregelen, die in ieder geval tot 14 januari 2022 zullen gelden, heeft het kabinet de coronasteun voor ondernemers tot en met maart 2022 ...