Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 12

De evaluatie van het verzekeringstoezicht, het richtlijnvoorstel tot aanpassing van Solvency II

mr. A.J.A.D. van den Hurk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rondom het Nieuws

Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een uitgebreid voorstel tot wijziging van het Europese prudentiële toezichtraamwerk voor verzekeraars en herverzekeraars. Het voorstel bestaat uit twee onderdelen: een voorstel tot aanpassing van de richtlijn Solvabiliteit II (hierna aan te duiden als het Richtlijnvoorstel) en een voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van verzekeraars en herverzekeraars (hierna aan te duiden als het IRRD-voorstel).2

1. Inleiding

De aanleiding voor beide voorstellen is grotendeels terug te voeren op een aantal bepalingen in de richtlijn Solvabiliteit II, die op belangrijke onderdelen van het raamwerk al voorzagen in een evaluatie van het raamwerk, een aantal jaar na inwerkingtreding van en ervaring met het - in 2016 voor verzekeraars nieuwe - toezichtkader van de richtlijn Solvabiliteit II.3 In een later stadium zal nog een voorstel volgen voor aanpassingen in...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rondom het Nieuws

1. Inleiding

2. Lange termijn garanties

3. Proportionaliteit

4. Het governance-systeem van verzekeraars

5. Groepstoezicht

6. Macro-prudentiële bevoegdheden

7. Rapportage en publicatie

8. Grensoverschrijdende activiteiten

9. Duurzaamheid

10. Aanpassingen in de Gedelegeerde Verordening Solvency II

10.1. Aandelenbeleggingen

10.2. Berekening van de technische voorzieningen

10.3. Diversificatie-effecten

10.4. Rente-risico

10.5. Risico-mitigerende technieken

10.6. Hypothecaire leningen

11. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.J.A.D. van den Hurk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16972

Verder in 2021 nr.12

 Categorisch uitsluiten

Banken en andere financiële instellingen verkeren in een spanningsveld tussen twee maatschappelijk relevante 'doelstellingen', die soms conflicteren. Aan de ene kant de doelstelling om financi...

 De impact van de Wet op de Artificiële Intelligentie op banken

De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een voorstel uitgebracht voor een verordening met betrekking tot Artificiële Intelligentie (AI). De auteurs bespreken de specifieke voorschriften die de...

 De reikwijdte van de Wwft is niet altijd even helder

Door verwijzingen naar andere regelgeving is niet altijd even helder welke instellingen onder de Wwft vallen. De Wwft kent drie categorieën instellingen: (i) banken; (ii) andere financiële ondernem...

 De evaluatie van het verzekeringstoezicht, het richtlijnvoorstel tot aanpassing van Solvency II

Rondom het Nieuws Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een uitgebreid voorstel tot wijziging van het Europese prudentiële toezichtraamwerk voor verzekeraars en herverzekeraars. He...