Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 12

De impact van de Wet op de Artificiële Intelligentie op banken

mr. S.W. van de Ven en mr. L.J.J. van den Ende1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een voorstel uitgebracht voor een verordening met betrekking tot Artificiële Intelligentie (AI). De auteurs bespreken de specifieke voorschriften die de verordening kent voor banken die zelf AI-systemen ontwikkelen of die AI-systemen van derden gebruiken. Naast een algemene bespreking van het voorstel, stellen de auteurs kritische kanttekeningen bij de bijzondere positie van banken in het voorstel van de Europese Commissie.

Het gebruik van artificiële intelligentie (hierna: AI) door banken neemt zienderogen toe. Dit heeft er onder andere toe geleid dat De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) en andere toezichthouders richtlijnen en studies hebben gepubliceerd voor een verantwoord gebruik van AI.2 De Europese wetgever meent echter dat dit niet afdoende is en dat het gebruik van AI moet worden gereguleerd. Nadat in oktober 2020 het Europees Parlement al een voorstel heeft gedaan voor een AI-verordening (hierna: het EP Voorstel)3 , ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Een inleiding op de AI-Wet

2. Risicoklassen  

3. Voorschriften voor aanbieders van hoog risico AI-systemen

3.1. Risicobeheersingsmaatregelen

3.2. Datavereisten

3.3. Technische documentatievereisten

3.4. Registratievereiste

3.5. Vereiste van menselijke controle

3.6. Cyber security-eisen

3.7. De conformiteitsprocedure

3.8. Maatregelen in geval van non-conformiteit

4. Voorschriften voor gebruikers van hoog risico AI-systemen

5. Vereisten met betrekking tot laag risico AI-systemen

6. Toezicht op de naleving van de AI-Wet

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.W. van de Ven en mr. L.J.J. van den Ende1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16970

Verder in 2021 nr.12

 Categorisch uitsluiten

Banken en andere financiële instellingen verkeren in een spanningsveld tussen twee maatschappelijk relevante 'doelstellingen', die soms conflicteren. Aan de ene kant de doelstelling om financi...

 De impact van de Wet op de Artificiële Intelligentie op banken

De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een voorstel uitgebracht voor een verordening met betrekking tot Artificiële Intelligentie (AI). De auteurs bespreken de specifieke voorschriften die de...

 De reikwijdte van de Wwft is niet altijd even helder

Door verwijzingen naar andere regelgeving is niet altijd even helder welke instellingen onder de Wwft vallen. De Wwft kent drie categorieën instellingen: (i) banken; (ii) andere financiële ondernem...

 De evaluatie van het verzekeringstoezicht, het richtlijnvoorstel tot aanpassing van Solvency II

Rondom het Nieuws Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een uitgebreid voorstel tot wijziging van het Europese prudentiële toezichtraamwerk voor verzekeraars en herverzekeraars. He...