Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 5/6

Accountant in business en samenstellingsverklaring

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij een uitspraak van de Accountantskamer

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant in business de maatregel van waarschuwing krijgt opgelegd omdat hij (onder andere) bij een door hem als bestuurder samengestelde jaarrekening geen samenstellingsverklaring verstrekte.

In deze uitspraak van de Accountantskamer2 krijgt een accountant een waarschuwing, onder andere als gevolg van het feit dat hij als indirect bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap bij een door hem samengestelde jaarrekening geen samenstellingsverklaring heeft afgegeven. De Accountantskamer acht dat in strijd met Standaard 4410 ('Samenstellingsopdrachten') van de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden ('NV COS').

1. Samenvatting feiten

In deze casus is sprake van een jaarrekening van een vereniging van eigenaren ('VvE') van een appartementencomplex. De ledenvergadering van de VvE heeft BV1 op ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij een uitspraak van de Accountantskamer

1. Samenvatting feiten

2. Beoordeling door de Accountantskamer

3. Accountant in business en Standaard 4410

4. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17004

Verder in 2021 nr.5/6

 Hans Beckman 5 december 1944 – 5 december 2021

Founding Father van het Nederlandse jaarrekeningenrecht   Op 5 december 2021 overleed, toch nog onverwacht, de jurist en bedrijfseconoom Hans Beckman, die zowel als wetenschapper en als prak...

 AQIs en de zucht naar digitalisering van een analoge werkelijkheid

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."[2] Afgelopen zomer is door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een consultatiedocument gepubli...

 Audit Quality Indicators

  Begin juli 2021 is door de kwartiermakers, die door de minister van Financiën zijn aangesteld om met voorstellen te komen voor de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep, een consultatied...

 Fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Loopt de NBA voorop of uit de pas met deze aanpassing? Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraud...

 Praktijkvraag: gebeurtenissen na balansdatum (ook) vermelden in het bestuursverslag?

Kenmerkend voor jaarverslaggeving is dat er, na afloop van het boekjaar, informatie wordt verstrekt over de activiteiten gedurende het boekjaar en de situatie per einde boekjaar (balansdatum). Er i...

 Actualiteiten

Binnenlands RJ-Uiting 2021-13 "EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van...