Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 6

Kort geding tussen Sybren van Haga en LinkedIn

mr. M. Weij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 6 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8539

1. Inleiding

Bij de introductie van de e-Commerce richtlijn2 is destijds door Europa gekozen voor de neutraliteit van de diverse internet providers. Dus: "niet aansprakelijk, tenzij". Het is inmiddels duidelijk dat Europa dit standpunt achterhaald vindt. Of sterker: het vooral wenst om te draaien naar "op voorhand aansprakelijk, dus los het maar op".

 

Neem de bestrijding van illegale content; daar is inmiddels artikel 29c in de Auteurswet ingevoerd, met als gevolg dat een aanbieder van een online dienst direct een auteursrechtinbreuk maakt. En via het voorstel voor de Digital Services Act3 ("DSA"), beoogt Europa platforms sneller aansprakelijk te laten zijn voor, onder meer, nepnieuws.

 

Want online nepnieuws is Europa een doorn in het oog. Corona heeft op dit punt voor een stroomversnelling gezorgd. Begin 2020, tij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 6 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8539

1. Inleiding

2. Achtergrond geschil

3. De procedure

3.1. Ontvankelijkheid, bevoegdheid en toepasselijk recht

3.2. Grondslagen vorderingen Van Haga

3.3. Verweer LinkedIn

3.4. Het kader voor de voorzieningenrechter

3.5. Horizontale werking grondrechten?

3.6. Keuze LinkedIn zich op overheid te verlaten niet onredelijk

3.7. Beleid LinkedIn niet duidelijk voor gebruikers

3.8. Blokkade LinkedIn onterecht

3.9. De relevantie van de DSA

4. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M. Weij1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2021:8539
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17010

Verder in 2021 nr.6

 Nog één keer 'thank you'!

Als dit redactioneel verschijnt, ligt de Glasgow Climate Change Conference net achter ons. Die conferentie is uiteindelijk terug te voeren op de United Nations Framework Convention On Climate Chang...

 Vertrouwen komt te voet, en gaat per tweet

  Het aantal Twittergebruikers is sinds het begin van 2020 explosief gestegen van 133 miljoen naar 162 miljoen gebruikers.[2] Eén van de verklaringen die het platform daarvoor zelf geeft is dat Twi...

 Smart home for lawyers: IoT in the home and its implications for the GDPR

The IoT is "A network of items – each embedded with sensors – which are connected to the Internet"[2] and function thanks to the collection and communication of data. It revolves around the idea th...

 Opinie - Samen st(r)a(f) je sterker

Nieuw samenwerkingsplatform toezichthouders om toezicht op het digitale domein te versterken In Nederland kennen we veel verschillende toezichthouders. Al deze toezichthouders hebben hun eigen werk...

 Open brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Verbeter het meldloket voor datalekken!

Vrijwel elke organisatie krijgt wel een keer te maken met een datalek, dat gemeld moet worden bij de AP. De ervaring leert dat het melden van een datalek aan de AP geen eenvoudige opgave is, terwij...

 Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 september 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2847   Onrechtmatige daad, identiteitsfraude,   Partijen waren bevriend. Appellant heeft geïntimeerde bewogen om mee te werken aa...

 Wet- en regelgeving

NLWetsvoorstel coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheidOp 8 november 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel op het terrein van bestrijding va...

 Signaleringen

Versterkt toezicht op digitale activiteitenDe Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en het Commissariaat voor de Media hebben het Samenw...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Internetrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/internetrecht?