Tijdschrift voor Internetrecht 2023 nr. 6

Correctie op het artikel 'AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime', Tijdschrift voor Internetrecht 2023/1

mr. P.G. van der Putt en mr. R.J.J. Westerdijk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

In het artikel 'De conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid'2 constateert mr. C.A.S. Vermande terecht dat ons artikel over AI-aansprakelijkheid de aard van het vermoeden van causaliteit miskent.3 In paragraaf 2.1 hebben wij gesteld dat indien aan de in art. 4 van de conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid4 genoemde voorwaarden wordt voldaan, "causaal verband tussen de werking van het AI-systeem en de schade [dient] te worden aangenomen". Dit causaal verband moet echter zijn, en dat volgt letterlijk uit de tekst van art. 4, "het causaal verband tussen de schuld van de verweerder en de door het AI-systeem gegenereerde output of het verzuim door het AI-systeem output te genereren". Met Vermande en Bruins zijn wij het eens dat dit in feite geen vermoeden van causaal verband betreft, maar een attributievermoeden, een vermoeden van schuld (of toerekening). Wij betreuren deze onduidelijkheid en danken mr. Vermande voor zijn ale...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.G. van der Putt en mr. R.J.J. Westerdijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17957

Verder in 2023 nr.6

 'Pay or okay' bij gepersonaliseerde advertenties

Zou het Europees Hof van Justitie ("HvJ") van tevoren bedacht hebben dat een tussenzinnetje van 6 woorden in de uitspraak over de grondslag voor gepersonaliseerde advertenties, namelijk "in voorkom...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG

Terug bij af want berekening overgelaten aan de lidstaten? Een analyse van het HvJ EU arrest van 4 mei 2023 (UI/Österreichische Post) Op 4 mei 2023 heeft het Hof van Justitie van de EU ("HvJ-EU") e...

 Het effect van de verscherpte regelgeving voor influencer marketing onder de loep

Influencer marketing is booming. Vaak is reclame gemaakt door influencers niet als zodanig herkenbaar. In de afgelopen jaren is wetgeving meer aangesloten op de praktijk: grote influencers moeten z...

 'Negative options' naar Nederlands en Europees recht: wie zwijgt, stemt toe?

In het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen een artikel over "Negative Option Offers" naar het recht van de Verenigde Staten, geschreven door Sam Rezai.[2] Rezai omschreef het fenomeen "nega...

 Correctie op het artikel 'AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime', Tijdschrift voor Internetrecht 2023/1

  In het artikel 'De conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid'[2] constateert mr. C.A.S. Vermande terecht dat ons artikel over AI-aansprakelijkheid de aard van het vermoeden van causaliteit mis...

 Signaleringen

ACM controleert op kortingen De afgelopen maanden heeft de ACM de kortingen van online verkopers gecontroleerd. Een groot gedeelte van de bedrijven bleek de regels structureel te overtreden. Volge...