Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 6

Een juridisch en forensisch perspectief op mededinging compliance

mr. Y. de Vries, P. Özer MSc en T.A. Eijken MSc

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Boetes voor compliance-overtredingen komen geregeld in het nieuws. Zo ook boetes voor non-compliance met het mededingingsrecht. Boetes die in Nederland worden opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) lopen dikwijls in de enkele miljoenen euro’s en die van de Europese Commissie (Commissie) vaak zelfs enkele tientallen of honderden miljoenen euro’s. Welke risico’s loopt u als organisatie als we kijken naar de ontwikkelingen bij de toezichthouder? Welke mogelijkheden heeft u om zelf deze risico’s te beperken en zelf onderzoek uit te voeren naar mogelijke overtredingen in het kader van de mededingingsregels? Hoe kunt u efficiënt gebruik maken van nieuwe technologie om de toezichthouder voor te zijn? Dit artikel zal ingaan op mededinging vanuit een juridisch en forensisch perspectief en poogt een antwoord te geven op deze vragen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Y. de Vries, P. Özer MSc en T.A. Eijken MSc
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15915

Verder in 2019 nr.6

 Redactioneel. Cross-border

Toen de redactie van dit themanummer de vaste bijdrage ontving in de rubriek ‘Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek’, trok dit meteen de volle aandacht. Het gaat immers om de

 Marktmisbruik bij grensoverschrijdende overnames

De laatste jaren is er een aantal grote fusies en overnames geweest waarbij Nederlandse ondernemingen betrokken waren. In januari 2016 gingen de aandeelhouders van Sh...

 Reputatierisico’s terwijl geen wet is overtreden. Integrity Due Diligence kan helpen niet-financiële risico’s te mitigeren

‘Profits are essential if a company is to effectively serve all of its stakeholders over time – not only shareholders, but also employees, customers, and ...

 Cross Border Compliance bij een financiële instelling: hoe neem je het mee in je governance en interne organisatie?

Interview met N. Zwikker.   Ik kom van oorsprong uit de Amsterdamse advocatuur waar ik vijf jaar heb gewerkt. Daarna volgde in 1988 mijn stap...

 Een juridisch en forensisch perspectief op mededinging compliance

Boetes voor compliance-overtredingen komen geregeld in het nieuws. Zo ook boetes voor non-compliance met het mededingingsrecht. Boetes die in Nederland worden opgelegd door de Aut...

 Maximizing the value of 2nd line of defense during cross-border business transformation

Abstract Enterprises are in the midst of a fast-paced, changing world and in order to survive and flourish, they often need to transform. Carrying out a transformation project has...

 De Richtlijn bescherming klokkenluiders bezien vanuit Nederlands perspectief

Tot op heden blijft klokkenluiden1, ondanks de maatschappelijke ontstemming over de verschillende misstanden die recentelijk door klokkenluiders wereldkundig zijn gemaakt2, een on...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (75)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...