Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 1

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 14 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4285

mr. J.L. van den Heuvel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In geval van faillissement van een partij die huurder is, hebben zowel de curator als de verhuurder op grond van art. 39 Fw de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden. Datzelfde artikel bepaalt dat de huurpenningen vanaf datum faillissement tot aan de dag van het einde van de huurperiode kwalificeren als boedelschuld. Dat geldt níét voor de huurpenningen die de verhuurder is misgelopen als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst, ofwel de leegstandschade: een vordering die ziet op dergelijke schade komt niet voor verificatie in het faillissement van de huurder in aanmerking, ook niet als in de huurovereenkomst is vastgelegd dat de verhuurder recht heeft op vergoeding van die schade.
In het vonnis dat in deze bijdrage wordt besproken, was sprake van de situatie dat een bank zich jegens de verhuurder garant had gesteld voor – kort gezegd – de verplichtingen van de huurder uit hoofd...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Jurisprudentie van de Hoge Raad: Aukema q.q./Uni-Invest en Romania Beheer

2. Hansteen/Verwiel q.q. en de daaropvolgende procedure tussen de curator en ABN AMRO

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.L. van den Heuvel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2021:4285
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17162

Verder in 2022 nr.1

 De gespleten persoonlijkheid van de DGA: over de relevantie van hoedanigheid bij aansprakelijkstelling wegens (onrechtmatige) aandelenoverdracht

Het uitgangspunt in ons rechtspersonenrecht is dat een kapitaalvennootschap uitsluitend zelf aansprakelijk is voor de verplichtingen die zij is aangegaan. Onder bijzondere omstandigheden kunnnen oo...

 Zorgplicht curator en burgemeester als medecurator

Op 7 december 2021 deed de Rechtbank Overijssel een opmerkelijke uitspraak. Zij stelde de burgemeester van Hardenberg aan tot medecurator in het faillissement van De Zorgstal B.V., een instelling w...