Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 1

Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten

mr. M. Sloot1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Part II – aanvullingen op het artikel uit 2017

In 2017 is in dit tijdschrift het artikel 'Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten' verschenen, geschreven door mr. K.J.M. Corten en ondergetekende (hierna ook: 'het due diligence artikel uit 2017').2 Van de uitgever heeft de redactie begrepen dat dit artikel één van de meest geraadpleegde artikelen uit dit tijdschrift is. Nu er inmiddels alweer wat jaren zijn verstreken, de markt zich in een ander getij bevindt en er inmiddels ook nieuwe rechtspraak en wetgeving is, leek het goed dit artikel te updaten. Dit heb ik gedaan door onderwerpen toe te voegen. De basis blijft derhalve het due diligence artikel uit 2017. Voor zover een onderwerp specifiek een aanvulling is op hetgeen toen is geschreven, zal ik een verwijzing maken en waar nodig wordt het onderdeel dan herhaald, voor de leesbaarheid.

1. Kwalificatie vraagstuk

Bij de beoordeling van een huurove...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Part II – aanvullingen op het artikel uit 2017

1. Kwalificatie vraagstuk

2. Staan er afwijkende bedingen in de huurovereenkomst? Zo ja, is hier goedkeuring voor gevraagd? Zo ja, is deze goedkeuring verkregen?

3. Indexatie – wel of geen cap?

4. Pandemie artikel

5. Energielabel C kantoren – consequenties

6. Digitale ondertekening

7. Privacy/AVG[32]

8. Afrondend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Sloot1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17615

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

Bij het sluiten van de kopij voor het eerste nummer van 2023 werd net bekend dat de Raad voor Onroerende Zaken een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte (7:290 BW) heeft gemaakt. Om deze r...

 Huur van te (her)ontwikkelen bedrijfsruimte: een praktische handleiding

Vaak zal een huurovereenkomst kort na het aangaan daarvan ook ingaan. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat een lange periode is gelegen tussen het aangaan en het ingaan van de huurovere...

 Samenloop franchise & huur: implicaties van de Wet franchise

De afgelopen decennia is het aantal franchiseformules dat wereldwijd actief is, enorm gegroeid. Tegenwoordig zijn alleen al in Nederland zo'n 900 franchiseformules actief, met rond de 33.000 franch...

 Kosten kapitaal en onderhoud van energie(besparende) maatregelen

Verduurzaming van woningen, kantoor- en bedrijfsruimte is tegenwoordig aan de orde van de dag. Om een gebouw duurzaam te verwarmen en te koelen met lage exploitatiekosten kan onder meer een Warmte ...

 Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten

Part II – aanvullingen op het artikel uit 2017 In 2017 is in dit tijdschrift het artikel 'Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten' verschenen, geschreven door mr. K.J.M....

 Signaleringen

Boeken Red., Huurrecht 2023 en aanverwante regelgeving, Nijmegen: Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493199828). Publicaties in tijdschriften J.A. van Strijen, "Label-C verplichting voor kantoorgebo...