TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 2

Annotatie bij Hof Amsterdam 14 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2836 (BpfK/Greenpeace)

mr. J.W. de De Bruin en mr. dr. G.W. van der Voet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Behoren 'warrior-schepen' tot de Koopvaardij? – Over hoe een te letterlijke uitleg van een werkingssfeerbepaling tot een uitkomst kan leiden die de gemiddelde werkgever niet verwacht

Deze bijdrage bevat een kritische bespreking van het arrest van het Hof Amsterdam in de zaak BpfK/Greenpeace van 14 september 2021.2 Hoewel auteurs voorstander zijn van het instrument van verplichtstelling, illustreert deze uitspraak hoe bedrijfstakpensioenfondsen tegenwoordig proberen alle 'twijfelgevallen' aan te sluiten teneinde eigen aansprakelijkheid te beperken. Kern van het probleem is, dat in voorkomend geval de formulering van verplichtstellingsbesluiten te wensen overlaat, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat. Na het beschrijven van de feiten, het oordeel van de kantonrechter en het oordeel van het hof in deze zaak, gaan wij, mede naar aanleiding van de genoemde tendens, in op breder in dat kader spelende problemen, zoals het ontbreken van een kwalitatieve afbakenin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Behoren 'warrior-schepen' tot de Koopvaardij? – Over hoe een te letterlijke uitleg van een werkingssfeerbepaling tot een uitkomst kan leiden die de gemiddelde werkgever niet verwacht

1. Inleiding

2. Feiten

2.1. Activiteiten Greenpeace

2.2. Werkingssfeer verplichtingstellingsbesluit

2.3. Standpunten partijen

3. Oordeel Kantonrechter

4. Oordeel Hof

4.1. Strekking en ratio Wet Bpf en Wet Bpf 2000

4.2. Schepen Greenpeace vallen toch onder de werkingssfeer

4.3. Relevantie decennialange passiviteit bedrijfstakpensioenfonds en tegengestelde opvatting vakbond

5. Commentaar

5.1. Inleiding

5.2. Ontbreken kwalitatieve afbakening bedrijfstak en gebrek aan rechtsbescherming

5.3. Toepassing cao-norm ten aanzien van verplichtstellingsbesluiten in het algemeen

5.3.1. Cao-norm

5.3.2. Duidelijkheidsvereiste

5.4. Toepassing cao-norm in de onderhavige zaak

5.4.1. Verplichtstellingsbesluit ziet op koopvaardijschepen

5.4.2. Schepen ingezet voor niet-commerciële doelen, zijn geen koopvaardijschepen

5.5. Geen 'zeevarenden' in de zin van het verplichtstellingsbesluit

6. Conclusie

Deel deze pagina:

2 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.W. de De Bruin en mr. dr. G.W. van der Voet1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2021:2836
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17215

Verder in 2022 nr.2

 Wake up! Groenarbeidsrecht daagt ons uit

Welcome to the roaring twenties. De jaren '20 van de 21e eeuw zijn allesbehalve een rustig bezit: een wereldwijde pandemie (Covid-19-virus) stelde het arbeidsrecht enorm op de proef. De regeling we...

 De rol van het EU sociaal acquis bij de Europese regulering van Artificiële Intelligentie

Deze bijdrage bevat een beschouwing over de op 21 april 2021 voorgestelde AI-Verordening. Ingegaan wordt op de mogelijke implicaties van dit voorstel voor het EU sociaal acquis. Ik ga in op de inbe...

 Over uitleg en kwalificatie: het relatief gewicht van de contractstekst

Werkenden en werkverschaffers zijn er in allerlei soorten. Niet iedere werkende is zwak, afhankelijk en lijdzaam. En niet elke werkverschaffer is sterk, vermogend en strategisch. Titel 7.10 BW bepa...