Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 1

Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: Europeesrechtelijke problemen en oplossingen

C.T. Nieuwenhout LLM

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot 72 GW in 2050 te realiseren. De doelstellingen van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland zijn respectievelijk 40 GW, 8,6 GW en 30 GW in 2030.1 Bij het invullen van deze ambities is het in sommige gevallen logischer om een windpark niet meer alleen aan te sluiten op het transportnetwerk van één lidstaat (een zogenaamde "radiale" aansluiting), maar om een windpark ook aan te sluiten op het transportnetwerk van een andere lidstaat. Hierdoor wordt naast de aansluiting van een windpark interconnectiecapaciteit gecreëerd. Gezien de duale (hybride) functie van deze kabels worden deze kabels vaak 'hybride' kabels genoemd. Voordelen van een hybride kabels zijn dat deze efficiënter worden gebruikt, namelijk niet alleen voor het transport ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

1.1. Huidig EU-recht voor grensoverschrijdende stroomverbindingen

2. Uitzonderen, veranderen of vermijden?

3. Kleine biedzones: juridische en praktische overwegingen

3.1. Prijsvorming en herverdeling inkomsten

3.2. Juridische overwegingen

3.3. Neveneffecten

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
C.T. Nieuwenhout LLM
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17230

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.   Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergi...

 De Shell-zaak in internationaal perspectief

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.[2] Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof...

 Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: Europeesrechtelijke problemen en oplossingen

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot ...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de pla...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

Rapporten en overige publicaties Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal...