Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 1

Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

mr. P.H.W. Sünnen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de planning. Gea Leuverink, (onder meer) geschilcoördinator bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en Iman Brinkman en Cees Verburg, advocaten bij Pels Rijcken, hebben in anderhalf uur de meest in het oog springende energiejurisprudentie van 2021 besproken. Laatstgenoemden verzorgden meer dan een jaar geleden in de digitale ledenbijeenkomst van 17 december 2020 een vergelijkbare presentatie en konden af en toe aanhaken bij vervolguitspraken in de door hen behandelde zaken.

1. Algemene mededelingen

Nadat Michelle de Rijke (bestuurlid NeVER) en Nynke Geerts-Zandveld (secretaris NeVER) iedereen welkom hebben geheten op hopelijk (een van) de laatste 'digitale' ledenbijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemene mededelingen

2. Geschilbeslechting door de ACM

2.1. Een geschil met de netbeheerder

2.2. Grenzen aan geschilbeslechting

2.3. De pingpong-schakeling

2.4. Aansluitplicht windturbines en opknipverbod

3. Een vogelvlucht door de energiejurisprudentie van 2021

3.1. Een stapje verder in congestiemanagement

3.2. Beperking van aansprakelijkheid op grond van de aansluit- en transportovereenkomst

3.3. Vervolguitspraak aansluittermijn

3.4. Energiehandvestverdrag

3.5. De elektriciteitsaansluiting

3.6. Punt van de elektriciteitsaansluiting

4. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.H.W. Sünnen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17231

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.   Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergi...

 De Shell-zaak in internationaal perspectief

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.[2] Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof...

 Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: Europeesrechtelijke problemen en oplossingen

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot ...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de pla...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

Rapporten en overige publicaties Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal...