Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr M. de Rijke

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.   Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels kan bijdragen aan de invulling van de klimaatambities. Daartoe zal wel een aantal Europeesrechtelijke hindernissen moeten worden weggenomen. De auteur doet concrete suggesties voor oplossingen.   De tweede bijdrage betreft de implicaties van de klimaatambities voor particuliere ondernemingen. Mr dr Rob van der Hulle, mr... ...lees meer

Artikel

De Shell-zaak in internationaal perspectief

mr. dr. R. van der Hulle, mr. dr. L.A.J. Spaans en mr. B.M. Winters1

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.[2] Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof, nationaal en internationaal veel aandacht getrokken. Concreet dwong de rechter in Urgenda de Nederlandse Staat met een beroep op het recht op leven en het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven zoals neergelegd in artikel 2 en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met minimaal 25 procent te doen... abonneren of dit artikel kopen.

Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: E...

C.T. Nieuwenhout LLM

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot 72 GW in 2050 te realiseren. De doelstellingen van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland zijn respectievelijk 40 GW, 8,6 GW en 30 GW in 2030.[1] Bij het invullen van deze ambities is het in sommige gevallen logischer om een windpark niet meer alleen aan te sluiten op het transportnetwerk van één lidstaat (een zogenaamde "radiale" aansluiting), maar... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

mr. P.H.W. Sünnen1

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de planning. Gea Leuverink, (onder meer) geschilcoördinator bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en Iman Brinkman en Cees Verburg, advocaten bij Pels Rijcken, hebben in anderhalf uur de meest in het oog springende energiejurisprudentie van 2021 besproken. Laatstgenoemden verzorgden meer dan een jaar geleden in de digitale ledenbijeenkomst van 17 december 2020 ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en mr. C.G. Verburg

Deze rubriek bestrijkt de periode januari-maart 2022. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn. NTE 2022/1   Raad van State   30 juni 2021   ECLI:NL:RVS:2021:1395   inzake Stichting Oldambt Windmolenvrij.nl e.a. en appellanten sub A, B en C, appellanten, tegen de raad van ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa EU Taxonomy: aanvullende gedelegeerde handeling Op 2 februari 2022 heeft de Commissie een aanvullende gedelegeerde handeling in het kader van de Taxonomieverordening gepresenteerd (Taxonomy Complementary Delegated Act on climate change mitigation and adaptation). De regeling bevat de specifieke voorwaarden waaronder bepaalde gas- ... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M, J. Behrendt LL.M, S.T. Kalisvaart LL.M en E.R. van Nieuwkoop LL.M1

Rapporten en overige publicaties Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal verschijnen, is besloten deze rubriek enigszins aan te passen en meer gebruik te maken van elektronische links naar relevante documenten. In dit nummer wordt hiertoe een eerste aanzet gegeven. Nederland Overheden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nieuwjaarsartikel: slimmere keuzes nodig bij klimaattransitie De secretari... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS