Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 1

De Shell-zaak in internationaal perspectief

mr. dr. R. van der Hulle, mr. dr. L.A.J. Spaans en mr. B.M. Winters1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.2 Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof, nationaal en internationaal veel aandacht getrokken. Concreet dwong de rechter in Urgenda de Nederlandse Staat met een beroep op het recht op leven en het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven zoals neergelegd in artikel 2 en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met minimaal 25 procent te doen verminderen ten opzichte van die van 1990. In de ons omringende landen zijn vergelijkbare procedures gestart. In 2021 zijn ook de Duitse3 en Franse overheden4 door de rechter gedwongen verdergaande maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te doen verminderen.5
Het lag in de lijn der verwachting dat individuele ondernemingen ook aansprakelijk gehouden zouden worden voor het ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De Shell-zaak

1.1. Samenvatting

1.1.1. Nederlands recht van toepassing

1.1.2. De reductieverplichting van RDS

1.1.3. Wat betekent dit concreet voor RDS

1.1.4. Overige verweren van RDS

1.2. Commentaar

2. Ontwikkelingen in Europa

2.1. Inleiding

2.2. Polen

2.3. Duitsland

3. Ontwikkelingen Verenigde Staten

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. R. van der Hulle, mr. dr. L.A.J. Spaans en mr. B.M. Winters1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17229

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.   Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergi...

 De Shell-zaak in internationaal perspectief

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.[2] Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof...

 Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: Europeesrechtelijke problemen en oplossingen

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot ...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de pla...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

Rapporten en overige publicaties Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal...