Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 1

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M, J. Behrendt LL.M, S.T. Kalisvaart LL.M en E.R. van Nieuwkoop LL.M1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal verschijnen, is besloten deze rubriek enigszins aan te passen en meer gebruik te maken van elektronische links naar relevante documenten. In dit nummer wordt hiertoe een eerste aanzet gegeven.

Nederland

Overheden

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Nieuwjaarsartikel: slimmere keuzes nodig bij klimaattransitie

De secretaris-generaal van het Ministerie van EZK, Lidewijde Ongering, heeft in haar nieuwjaarsartikel van 14 januari 2022 de noodzaak uitgesproken om meer regie te nemen én geven bij de klimaattransitie. Volgens Ongering komt de klimaattransitie niet vanzelf op gang en is dus regie door de Rijksoverheid noodzakelijk. Dat kan op verschillende wijzen. In het nieuwjaarsartikel benoemt Ongering de mogelij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nederland

Overheden

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Planbureau voor de leefomgeving

Toezichthouders

Netbeheerders

Producenten en leveranciers

Europa en Internationaal

International Energy Agency

Energie Handvest Secretariaat

Europese Commissie

European Environment Agency (EEA)

ACER

ENTSO-E

ENTSO-G

Literatuur

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M, J. Behrendt LL.M, S.T. Kalisvaart LL.M en E.R. van Nieuwkoop LL.M1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17233

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.   Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergi...

 De Shell-zaak in internationaal perspectief

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.[2] Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof...

 Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: Europeesrechtelijke problemen en oplossingen

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot ...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de pla...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

Rapporten en overige publicaties Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal...