Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 1

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en mr. C.G. Verburg

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze rubriek bestrijkt de periode januari-maart 2022. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn.

NTE 2022/1

 

Raad van State

 

30 juni 2021

 

ECLI:NL:RVS:2021:1395

 

inzake Stichting Oldambt Windmolenvrij.nl e.a. en appellanten sub A, B en C, appellanten, tegen de raad van de gemeente Delfzijl, nu gemeente Eemsdelta, en het college van gedeputeerde staten van Groningen, verweerders

Deze procedure heeft betrekking op besluiten van de gemeenteraad van de  gemeente Eemsdelta, waarmee een bestemmingsplan is vastgesteld, en een omgevingsvergunning van de gedeputeerde staten van Groningen waarmee de oprichting van het windpark Delfzijl Zuid Uitb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en mr. C.G. Verburg
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17234

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

De bijdragen in deze aflevering staan beide in het teken van de internationale en Nederlandse klimaatambities.   Mr Ceciel Nieuwenhout LLM licht toe hoe de hybride aansluiting van windenergi...

 De Shell-zaak in internationaal perspectief

Het Urgenda-arrest van de Hoge Raad is bij het schrijven van dit artikel zo'n twee jaar oud.[2] Het arrest was opzienbarend en heeft, net als de eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof...

 Hybride aansluiting van windenergie op zee via grensoverschrijdende kabels: Europeesrechtelijke problemen en oplossingen

In de afgelopen jaren hebben de Noordzee-kuststaten ambitieuze doelen gesteld voor de realisatie van windenergie op zee. De doelstelling van Nederland is om 11,5 GW in 2030 en 38 tot ...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 17 februari 2022

Op 17 februari 2022 stond in een digitale ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) opnieuw een terugblik op de energiejurisprudentie van het afgelopen jaar op de pla...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

Rapporten en overige publicaties Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bestaat 20 jaar en dat is aanleiding voor enige reflectie. Mede omdat het tijdschrift voortaan alleen elektronisch zal...