Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 4

SFDR: an important new focus area for the compliance function of asset managers.

mr. R.J. Boogaard1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Introduction

This article is about a new topic which increasingly requires significant attention of the compliance function of asset managers: compliance with new requirements on sustainability disclosures towards clients and investors. Since 10 March 2021, asset managers, such as fund managers, banks, MiFID investment firms, pension funds and insurance companies, are subject to detailed transparency requirements towards clients and investors on the sustainability characteristics of the financial products which they offer. These requirements have their basis in the so-called Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).2  The SFDR aims to prevent "greenwashing"3  and increase comparability of financial products as regards their sustainability characteristics. Amongst others, asset managers4 should:

 

1. label each of their financial products as regards the sustainability ambition of the product (the so-called "articl...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introduction

2. Disclosures on the integration of sustainability risks (art. 3, 5 and 6 SFDR)

3. Transparency on principle adverse impact (PAI) (article 4 and 7 SFDR)

3.1. Introduction

3.2. PAI statement at entity level

3.3. Disclosure requirement at product level (Article 7 SFDR)

4. Qualification of a financial product under article 8 and 9 SFDR

4.1. Introduction

4.2. Classification of financial products under Article 8 and 9 SFDR

4.2.1. Article 9 SFDR

4.2.2. Article 8 SFDR

4.3. Disclosure requirement for art. 8 and 9 classified products

5. Concluding remarks

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.J. Boogaard1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17293

Verder in 2022 nr.4

 Editorial

The fourth issue of 2022 focuses on 'ESG and Compliance'. A very hot topic these days, which is often in the news. But above all, it is a topical and interesting theme due to the fact that the publ...

 From Integrity- to ESG-Due Diligence

The new requirements to perform ESG Due Diligence and report on impact of sustainability issues, will pose challenges for organisations, but also for compliance officers. The new regulations will l...

 Klimaatverandering is het grootste marktfalen ooit

De Europese Commissie wil bedrijven meer ruimte geven voor duurzaamheidsafspraken en zo bijdragen aan de Europese klimaatdoelen. 'De plannen zijn een stap in de goede richting, maar gaan nog niet v...

 SFDR: an important new focus area for the compliance function of asset managers.

1. Introduction This article is about a new topic which increasingly requires significant attention of the compliance function of asset managers: compliance with new requirements on sustainability ...

 The Proliferation of Contractual Assurances in Environmental and Human Rights Due Diligence in Supply Chains

Contracts are regularly deployed to regulate corporate practices of suppliers in connection with- environmental and human rights compliance as required by buyers in supply chains. Many buyers, main...

 Een klimaatneutrale bedrijfsvoering van de inkopende rijksoverheid: de compliancefunctie verkend

Summary: The Dutch central government often struggles to comply with sustainable public procurement rules and policy. Compliance with this framework of rules and policy measures is, however, import...

 ESG in Remuneration and Corporate Governance

The Relationship between ESG Engagement, Remuneration Policies and Corporate Govenrance Regulation With the proliferation of ESG as an established element in today's business practice, the regulato...

 A reflection on the flaws of social audits

Auditing companies are commercial enterprises that meet their clients' need to manage their reputation. Created in response to the criticism raised by the numerous abuses reported in the 1990s, cor...

 De rol van de Nederlandse financiële sector in de bestrijding van illegale handel in wilde dieren

In dit artikel bekijken we welke rol Nederlandse financiële instellingen kunnen spelen bij de bestrijding van illegale handel in wilde dieren (hierna: IHWD). In het bijzonder de samenl...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (84)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...