Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 2

De WHOA en groepsvennootschappen

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) is per 1 januari 2021 in de Faillissementswet opgenomen.2 De WHOA beoogt de totstandkoming van een onderhands dwangakkoord te faciliteren om zo het reorganiserend vermogen van ondernemingen te versterken.3 Daarnaast kan de WHOA worden ingezet om een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft, gecontroleerd af te wikkelen door middel van een akkoord buiten faillissement als daardoor een beter resultaat kan worden bereikt dan in faillissement.4 De WHOA staat open voor alle ondernemers, die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen, ongeacht hun rechtsvorm, met uitzondering van banken en verzekeraars.5
Nu wil het geval dat ondernemingen dikwijls worden gedreven door groepen vennootschappen (art. 2:24b BW), terwijl de WHOA als uitgangspunt neemt dat een onderneming wordt gedreven door een enkel rechtssubject.6 De WHOA houdt slechts op onderdelen rekening met groepen rechtspersonen. Dit is jammer en roept vrag...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Consolidatie

1.1. Procedurele consolidatie

1.2. Inhoudelijke consolidatie

2. Het groepsakkoord[35] van art. 372 Fw

2.1. De voorwaarden van art. 372 lid 1 en 2 Fw

2.2. Groepsakkoord: geheel versus deel

2.3. De voorzieningen van art. 372 lid 3 Fw

3. Homologatie

3.1. Voorwaardelijke verzoeken tot homologatie

3.2. Waardering

4. Tegenstrijdige belangen

5. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. M.L.H. Reumers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17334

Verder in 2022 nr.2

 De uitkeringstest wederom getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 en 2020 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicaties werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie ...

 Insolventie en BTW

In het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen, verder WAF-rapport te noemen,[2] is uitgebreid aandacht besteed aan de invloed die de BTW heeft op de financiële afwikkeling. Mij is gebleken dat...

 Overzicht rechtspraak februari t/m juni 2022

Rechtbank Rotterdam 1 februari 2022; ECLI:NL:RBROT:2022:727 Y BV vraag de faillietverklaring van de v.o.f. X. Uit het door Y BV overgelegde uittreksel uit het handelsregister van v.o.f. X blijkt s...