Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 4/5

Strafoplegging in arbeidsomstandighedenzaak: een buitenwettelijke bijzondere voorwaarde?

mr. F.A. Dudok van Heel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 11 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3526

In de strafzaak betreffende een dodelijk ongeval op een bouwplaats in Den Haag op 22 mei 2019 is de hoofdaannemer van dat project – een bouwbedrijf – door de rechtbank Rotterdam veroordeeld wegens overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. De strafoplegging is in dit vonnis meest opvallend. Aan de verdachte rechtspersoon is als bijzondere voorwaarde gesteld een bedrag van € 40.000 te betalen aan een stichting die zich inzet voor verplichte nascholing van kraanmachinisten, doch alleen indien die stichting binnen 18 maanden na het ingaan van de proeftijd zal worden aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alhoewel vanuit menselijk oogpunt wellicht prijzenswaardig, is dit deel van het dictum niet in te passen in de systematiek van het Wetboek van Strafrecht. Deze beslissing van de rechtbank wordt in deze annotatie kritis...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 11 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3526

1. Feitencomplex

2. Bijzondere voorwaarde

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. F.A. Dudok van Heel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2022:3526
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17407

Verder in 2022 nr.4/5

 Procesafspraken, Bossche ervaringen

Het fenomeen 'procesafspraken' staat volop in de belangstelling. Mede ingegeven door de tijdens de Corona-epidemie opgelopen achterstanden hebben het Openbaar Ministerie en verschillende advocaten ...

 Wettelijke normering van procesafspraken: noodzaak, nuttig of nodeloos?

Eind 2021 is in een vijftal strafzaken door de rechter vonnis gewezen conform gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de verdediging. Het is met name deze ontwikkeling die...

 Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

Column Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft[2] en de Wwft[3] kennen zelfs het ...