Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 9

ECLI:NL:RVS:2022:2624 (emissie, stalsysteem, voorzorgsbeginsel) (TvAR 2022/8109)

mr. P.P.A. Bodden1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvAR 2022/8109

Raad van State

7 september 2022

ECLI:NL:RVS:2022:2624

Met noot van mr. P.P.A. Bodden 1

Milieurecht

 

(mr. R. Uylenburg, voorzitter, en mr. B.J. Schueler en mr. G.T.J.M. Jurgens, leden)

(Emissiearme stal III)

 

Emissie. Stalsysteem. Voorzorgsbeginsel.

 

[Habitatrichtlijn, art. 6, lid 3]

Bij besluit van 1 oktober 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan [appellant] een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de wijziging van de melkveehouderij aan de [locatie] in [plaats]. [appellant] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie] in Snelrewaard. [appellant] heeft...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvAR 2022/8109

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. P.P.A. Bodden1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2022:2624
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17414

Verder in 2022 nr.9

 Het voorzorgbeginsel en veronderstellingen in het stikstofdebat

In september van dit jaar is weer gebleken dat de agrarische sector zich in de hoek bevindt waar de klappen vallen in het stikstofdebat. Op 8 september deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uits...

 De stikstofcrisis: Urgenda 2?

1. Urgenda en stikstof? Op 20 december 2019 oordeelde de Hoge Raad in het baanbrekende Urgenda-arrest dat de Nederlandse Staat maatregelen moet nemen tegen gevaarlijke klimaatverandering.[2] De Hog...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Pacht Opstellen pachtovereenkomst Vraag of opdracht is gegeven voor het opstellen van een pachtovereenkomst. Bewijsopdracht, ECLI:NL:GHSHE:2021:2464 (tussenarrest) en ECLI:NL:GHSHE:2022:2823 (ein...

 Aankondigingen

  Actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen   Het IAR en de NVR slaan wederom de handen ineen en organiseren ook dit jaar, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende '...