Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 9

ECLI:NL:RVS:2022:1078 (Veehouderij, geurcontouren, woningbouw) (TvAR 2022/8111)

mr. D. Korsse

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvAR 2022/8111

Raad van State

13 april 2022

ECLI:NL:RVS:2022:1078

Met noot van mr. D. Korsse

Milieurecht

 

(mr. A. ten Veen)

 

(De Kolk Oud Ade)

 

Geurcontouren, Veehouderij. Woningbouw.

 

[Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 3:46, art. 6:19, art. 8:72, derde lid, aanhef en onder b]

 

Bij tussenuitspraak van 31 maart 2021,  ECLI:NL:RVS:2021:657 , heeft de Afdeling de raad van de gemeente Kaag en Braassem opgedragen om binnen 20 weken na verzending van die tussenuitspraak met inachtnemin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvAR 2022/8111

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. D. Korsse
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2022:1078
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17416

Verder in 2022 nr.9

 Het voorzorgbeginsel en veronderstellingen in het stikstofdebat

In september van dit jaar is weer gebleken dat de agrarische sector zich in de hoek bevindt waar de klappen vallen in het stikstofdebat. Op 8 september deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uits...

 De stikstofcrisis: Urgenda 2?

1. Urgenda en stikstof? Op 20 december 2019 oordeelde de Hoge Raad in het baanbrekende Urgenda-arrest dat de Nederlandse Staat maatregelen moet nemen tegen gevaarlijke klimaatverandering.[2] De Hog...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Pacht Opstellen pachtovereenkomst Vraag of opdracht is gegeven voor het opstellen van een pachtovereenkomst. Bewijsopdracht, ECLI:NL:GHSHE:2021:2464 (tussenarrest) en ECLI:NL:GHSHE:2022:2823 (ein...

 Aankondigingen

  Actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen   Het IAR en de NVR slaan wederom de handen ineen en organiseren ook dit jaar, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende '...