Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 6

ECLI:NL:GHAMS:2022:2696 (duur, opzegging, termijnbescherming, tijdelijke huurovereenkomst, rechtsverwerking) (TvHB 2022/23)

mr. K. Keij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2022/23

Gerechtshof Amsterdam

20 september 2022

ECLI:NL:GHAMS:2022:2696

Met noot van mr. K. Keij 1

Samenvatting

 

Termijnbescherming, duur, tijdelijke huurovereenkomst, opzegging, rechtsverweking

Partijen zijn een huurovereenkomst overeengekomen voor de duur van één jaar, met verlengingen van steeds vijf jaar. Het hof oordeelt dat de contractuele termijnen niet overeenkomen met de dwingendrechtelijke regeling van art. 7:292 BW en daarvan ten nadele van de huurder afwijken. Nu deze afwijking niet is goedgekeurd op basis van art. 7:291 BW en partijen geen andere, nieuwe, huurovereenkomst hebben gesloten, gelden de termijnen van art. 7:292 BW (derhalve vijf plus vijf jaar) vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Doordat voorts de verhuurder – ondanks daartoe ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2022/23

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. K. Keij1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2022:2696
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17513

Verder in 2022 nr.6

 Voorwoord

In de laatste editie van dit jaar bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Boris Ziersman, International Partner Capital Markets b...

 De kantorenmarkt anno 2022

In aflevering 3 van jaargang 2021 werd in dit tijdschrift beschreven wat de verwachte fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte zal zijn. Inmiddels zijn er diverse interess...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten – Deel II

Na publicatie van het vorige artikel over het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest'), is een aantal uitspraken gepubliceerd waarin de eerste contouren van de g...

 Indexering

Bij zowel bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, als bij overige ruimte ex art. 7:230a BW zijn partijen vrij in het bepalen van de hoogte van de huurprijs. Het is bijvoorbeeld geoorloofd om een vast bedr...

 Signaleringen

Boeken F.B. Bakels, A. Hammerstein, E.M. Wesseling-van Gent, Asser Procesrecht 4, Hoger Beroep, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168556).   C.H. Sieburgh, Asser 6-III A...