Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 6

ECLI:NL:GHARL:2022:7129 (beëindiging, tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten, 7:297 BW, verhuizing, verstoring huurverhouding, schatting kosten) (TvHB 2022/24)

mr. E.D. den Engelsman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2022/24

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

16 augustus 2022

ECLI:NL:GHARL:2022:7129

Met noot van mr. E.D. den Engelsman 1

Samenvatting

 

Beëindiging, tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten, 7:297 BW, verhuizing, verstoring huurverhouding, schatting kosten

Het hof oordeelt dat huurder recht heeft op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Verhuurder had betwist dat er sprake was van een verhuizing: huurder zou een tweede onderneming zijn gestart, want huurder heeft een half jaar lang op zowel de oude als de nieuwe locatie geëxploiteerd. Het hof overweegt dat er sprake is van een verhuizing, waarbij het hof rekening houdt met het feit dat verhuurder juist erover had geklaagd dat het restaurant van huurder in het gehuurde nog slechts op zondagmiddag open was. Het hof overweeg...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2022/24

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. E.D. den Engelsman1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2022:7129
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17514

Verder in 2022 nr.6

 Voorwoord

In de laatste editie van dit jaar bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Boris Ziersman, International Partner Capital Markets b...

 De kantorenmarkt anno 2022

In aflevering 3 van jaargang 2021 werd in dit tijdschrift beschreven wat de verwachte fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte zal zijn. Inmiddels zijn er diverse interess...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten – Deel II

Na publicatie van het vorige artikel over het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest'), is een aantal uitspraken gepubliceerd waarin de eerste contouren van de g...

 Indexering

Bij zowel bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, als bij overige ruimte ex art. 7:230a BW zijn partijen vrij in het bepalen van de hoogte van de huurprijs. Het is bijvoorbeeld geoorloofd om een vast bedr...

 Signaleringen

Boeken F.B. Bakels, A. Hammerstein, E.M. Wesseling-van Gent, Asser Procesrecht 4, Hoger Beroep, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN: 9789013168556).   C.H. Sieburgh, Asser 6-III A...