Tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 6

Formele aspecten van horizontaal toezicht

mr. F.R. Herreveld en prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van een integer handelende overheid mag worden verwacht dat deze zich niet alleen houdt aan de letter van de wet, maar ook aan de geest van de wet. Belangrijk is dat de overheid als wetgever een voor de burgers kenbaar wettelijk kader schept waarin rechten en verplichtingen tussen burger en overheid duidelijk zijn geregeld. Dat geldt voor de overheid als geheel maar zeker ook voor de belastingdienst. Ook voor de overheid als uitvoerder geldt dat deze binnen de wettelijke kaders dient te opereren, dit wederom naar zowel de letter als naar de strekking van de wet. Daarbij komt dat de overheid zich als uitvoerder van de wet mede dient te laten leiden door algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In dat licht willen wij enkele opmerkingen plaatsen van voornamelijk formeel rechterlijke aard bij het horizontaal toezicht zoals dat door de Belastingdienst wordt uitgeoefend.

1. Wat is horizontaal toezicht

Van oudsher is de relatie tussen de Belastingdiens...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wat is horizontaal toezicht

2. Samenwerking

3. Juridisch kader

4. Aanvaardbare aangifte

5. Juridische status convenant

6. Pleitbaar standpunt en scherp aan de wind varen

7. Fair Play

8. Opzeggen convenant

9. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F.R. Herreveld en prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17547

Verder in 2022 nr.6

 Editorial

Het laatste nummer van 2022 heeft als thema Tax Integrity en is gepubliceerd in januari 2023.        Wanneer wij zoeken op het openbare web naar het begrip tax integrity komt ...

 'Meer openheid vergroot vertrouwen in belastingstelsel'

Interview Dirk-Jan Sinke De nieuwe Tax Governance Code zorgt voor meer transparantie over de belastingafdrachten van het bedrijfsleven. 'Deze bedrijven laten zien dat ze hun maatschappelijke verant...

 Next steps in tax compliance and against tax evasion: The Dutch Code compared against the UK FCA

The strategic role for taxation has substantially changed and the risk of reputational damages as a result on non-compliance or naming and shaming is present. This means that taxation has evaluated...

 Formele aspecten van horizontaal toezicht

Van een integer handelende overheid mag worden verwacht dat deze zich niet alleen houdt aan de letter van de wet, maar ook aan de geest van de wet. Belangrijk is dat de overheid als wetgever een vo...

 BTW-carrouselfraude; wanneer moet je beter weten?

De omzetbelasting (of btw) is sinds jaar en dag een belangrijke inkomensbron van de Nederlandse rijksoverheid. Zo werd in 2021 met deze belasting een bedrag van bijna 65 miljard binnengehaald; 20% ...