Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2022 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

Editorial

Het laatste nummer van 2022 heeft als thema Tax Integrity en is gepubliceerd in januari 2023.        Wanneer wij zoeken op het openbare web naar het begrip tax integrity komt het er in essentie op neer dat de risico's op belastingontduiking moeten worden voorkomen en agressieve belastingplanning moet worden vermeden. Fiscale integriteitsrisico's die onderdeel zijn van het klantonderzoek uit te voeren door poortwachters bij de toegang tot het Nederlandse financiele stelsel zoals banken en trustkantoren. In dit ... ...lees meer

Artikel

'Meer openheid vergroot vertrouwen in belastingstelsel'

J. Boogaard1

Interview Dirk-Jan Sinke De nieuwe Tax Governance Code zorgt voor meer transparantie over de belastingafdrachten van het bedrijfsleven. 'Deze bedrijven laten zien dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen', zegt VNO-NCW-beleidsmedewerker Dirk-Jan Sinke in gesprek met Tijdschrift voor Compliance. Meer dan veertig grote Nederlandse bedrijven onderschrijven de nieuwe Tax Governance Code die werkgeversorganisatie VNO-NCW afgelopen voorjaar presenteerde. Zij beloven onder meer geen gebruik te maken van belastingparadijzen en niet alleen naar de letter maar ... abonneren of dit artikel kopen.

Next steps in tax compliance and against tax evasion: The Dutch Code compared...

drs. B.H.C.M. le Blanc MBA en M.C.P. de Haan LL.M.1

The strategic role for taxation has substantially changed and the risk of reputational damages as a result on non-compliance or naming and shaming is present. This means that taxation has evaluated from a cost or accounting matter to being part of the licence to operate. On 18 May 2022, more than 40 major Dutch multinationals signed up to the new Dutch Tax Governance Code (the Code), which the Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW) prepared. The Code was drawn up in consultation with most of Dutch listed companies and with further ... abonneren of dit artikel kopen.

Formele aspecten van horizontaal toezicht

mr. F.R. Herreveld en prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk1

Van een integer handelende overheid mag worden verwacht dat deze zich niet alleen houdt aan de letter van de wet, maar ook aan de geest van de wet. Belangrijk is dat de overheid als wetgever een voor de burgers kenbaar wettelijk kader schept waarin rechten en verplichtingen tussen burger en overheid duidelijk zijn geregeld. Dat geldt voor de overheid als geheel maar zeker ook voor de belastingdienst. Ook voor de overheid als uitvoerder geldt dat deze binnen de wettelijke kaders dient te opereren, dit wederom naar zowel de letter als naar de strekking van de wet. Daarbij komt dat de overh... abonneren of dit artikel kopen.

BTW-carrouselfraude; wanneer moet je beter weten?

prof. mr. dr. R.A. Wolf1

De omzetbelasting (of btw) is sinds jaar en dag een belangrijke inkomensbron van de Nederlandse rijksoverheid. Zo werd in 2021 met deze belasting een bedrag van bijna 65 miljard binnengehaald; 20% van de totale inkomsten van het Rijk.[2] De btw is ook de enige echt Europese belasting; in alle lidstaten is deze heffing op dezelfde Europese richtlijnen gebaseerd.[3] Helaas blijkt het Europese btw-stelsel in zijn huidige opzet nogal fraudegevoelig. De gezamenlijke EU-lidstaten zouden per jaar tientallen miljarden aan btw-inkomsten mislopen. Vooral de zogenoemde carrouselfraude is een g... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS