Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 6

De wachttijd of afkoelperiode voor de functieaanvaarding bij een voormalig controlecliënt

mr. drs. L. in 't Veld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij HvJEU 24 maart 2021, ECLI:EU:C:2021:230

Soms is een rechterlijke uitspraak relevanter vanwege de daarin opgenomen overwegingen of context waarin de uitspraak is gedaan dan vanwege het daarin uiteindelijk gegeven feitelijke oordeel.2 Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) op 24 maart 20213 zich bij mijn weten voor de eerste keer4 uitgelaten over de uitleg van een van de bepalingen uit Richtlijn 2006/43/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/56/EU (hierna: Auditrichtlijn). Het arrest volgde op een verwijzingsbeslissing van een Finse bestuursrechter van 13 december 2019 inhoudende het verzoek om een prejudiciële beslissing. Dat verzoek hield verband met een bestuursrechtelijke procedure over een besluit van de Finse toezichthouder om een accountant een boete op te leggen vanwege de schending van de verplichting tot inachtneming van een wachttijd door te vroeg een voorname leidinggevende functie te aanvaarden bij een ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij HvJEU 24 maart 2021, ECLI:EU:C:2021:230

1. Feiten

2. Geschil

3. Beslissing van het Hof

4. Enkele opmerkingen bij de beslissing van het Hof

4.1. Recht is taal – of toch niet helemaal?

4.2. Digitale regels voor een analoog vraagstuk

4.3. Praktische aandachtspunten bij berekening wachttijd

5. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. drs. L. in 't Veld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17553

Verder in 2022 nr.6

 Kerstmijmeringen (over fraude en de NBA)

Op 13 december 2022 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") de door haar aan de minister van Financiën verstuurde brief met suggesties ten behoeve van toekomstige...

 Voorzieningen in de jaarrekening: actuele ontwikkelingen in de regelgeving

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft enkele jaren achtereen wijzigingen aangebracht in de regelgeving voor de verwerking van voorzieningen in de jaarrekening (RJ 252[2]). In di...

 Ernstige continuïteitsonzekerheid en 'negatieve verklaring'

De titel boven dit artikel zal (zeker) bij accountants tot gefronste wenkbrauwen aanleiding geven. Het verklaringenstelsel dat accountants hanteren kent verschillende varianten van de controleverkl...

 Praktijkvraag: verslaggeving over streefcijfers mannen en vrouwen in (sub)top van grote NV/BV en groepsvrijstelling

: streefcijferrapportage In 2022 is via een wetswijziging een (tijdelijke) regeling in werking getreden in verband met een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen ...