Tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 1

(Europese) initiatieven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

B. Schuitemaker MSc1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Naar het voorbeeld van het Europese Single Supervisory Mechanism dat het prudentieel toezicht en handhaving heeft geharmoniseerd, zijn er recent initiatieven ondernomen om: a) een Sinlge AML/ CFT rulebook op te zetten in de vorm van een Europese AML/CFT verordening en b) een Europese AML/CFT-toezichthouder op te richten in de vorm van een bestaand of nieuw orgaan. Dit met als doel om de huidige interpretatieverschillen tussen lidstaten weg te nemen en zodoende meer efficiënt en effectief te zijn in het bestrijden van  witwassen en terrorismefinanciering. Met het oog op het laatste heeft een groep Nederlandse banken eveneens het initiatief genomen om transactiedata te combineren voor transactiemonitoringdoeleinden.

 

Volgens cijfers van het drugs- en criminaliteitsbureau van de Verenigde Naties wordt er jaarlijks twee (2) tot vijf (5) procent van het mondiale bruto nationaal product witgewassen, voor Nederland zou het naar schatting van de Wetenscha...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het Single AML/CFT Rulebook

1.1. Wat beoogt het initiatief

1.2. Hoe krijgt het initiatief vorm

1.3. Welke hindernissen moet het initiatief overwinnen

2. Transaction Monitoring Nederland (“TMNL”)

2.1. Wat beoogt het initiatief

2.2. Hoe krijgt het initiatief vorm

2.3. Welke hindernissen moet het initiatief overwinnen

3. Het instellen van een Europese AML/CTF-toezichthouder

3.1. Wat beoogt het initiatief

3.2. Hoe krijgt het initiatief vorm

3.3. Welke hindernissen moet het initiatief overwinnen

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
B. Schuitemaker MSc1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16557

Verder in 2021 nr.1

 Redactioneel

Compliance - Een nieuw decennium   In dit eerste nummer van 2021 blikken we vooruit, door enkele ontwikkelingen uit te lichten die in dit nieuwe decennium invloed zullen hebben op de complia...

 De Data-gedreven Compliance Officer

Van afvink robot naar data-onderlegd adviseur Compliance moet data omarmen om op een effectieve wijze compliance en organisatorische integriteit te kunnen managen. Zonder data gedreven compliance w...

 Compliance in verwaarloosde organisaties

In de compliance praktijk komt naast de ‘legal’ benadering steeds meer aandacht voor preventie en voor gedragsverandering. In het behavioural risk management wordt veel gebruik gemaakt ...

 Lessons and benefits in setting up Guilds for Technology @Rabobank

This article describes the role of Guilds that look at new technologies through the lens of Compliance, Legal, Risk and Security. It is argued that there is urgency for organizations to start worki...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (80)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...

 Het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie

Interview: anti-fraude en corruptie expert Peter van Leusden, voormalig onderzoeksleider FIOD Peter van Leusden werkte 25 jaar bij de fiscale opsporingsdienst en drukte als FIOD-projectleider een s...

 (Europese) initiatieven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

Naar het voorbeeld van het Europese Single Supervisory Mechanism dat het prudentieel toezicht en handhaving heeft geharmoniseerd, zijn er recent initiatieven ondernomen om: a) een Sinlge AML/ CFT r...

 Duurzaamheid, onderneming en compliance: hoe doe je dat?

Wereldwijd is de aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk toegenomen. In Europa heeft dit geleid tot een uitgebreid pakket aan duurzaamheidsregelgeving. Zo w...

 Compliance by design

Bouwen aan een duurzaam compliant organisatie Compliant zijn met de veelheid aan externe en interne normen is complex. Wij stellen dat dit alleen mogelijk is indien deze normen volledig geïntegreer...

 ‘Foreign Direct Investments’ (FDI) screening en financieel economische criminaliteit

Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat ...