TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 2

Het Euronext-arrest

mr. E.M.T. Huijzer en mr. drs. E.H.A. Schram1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1267

Het hof Amsterdam zorgde met zijn tussen- en eindarrest in de zaak tussen Euronext en de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam en enkele van haar leden voor beroering in de rechtspraktijk. De Hoge Raad stelt in zijn arrest van 23 september 2022 orde op zaken en geeft onder meer belangrijke beslissingen ten aanzien van de norm van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), gelijke behandeling bij toeslagen (art. 58 Pw), de onderbrengingsplicht (art. 23 Pw) en derdenbedingen bij een uitvoeringsovereenkomst. Zo oordeelt de Hoge Raad dat de norm van goed werkgeverschap van toepassing is op de pensioenovereenkomst als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, ook nadat de arbeidsovereenkomst voor het overige is geëindigd. De Hoge Raad overweegt verder onder meer dat art. 58 Pw zich richt tot de pensioenuitvoerder en niet de werkgever en dat uit art. 58 Pw geen plicht voortvloeit om actieven gelijk te be...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1267

1. Inleiding

2. Achtergrond

3. Het Euronext-arrest: vier onderwerpen uitgelicht

4. Afronding; wat brengt het de praktijk?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. E.M.T. Huijzer en mr. drs. E.H.A. Schram1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2022:1267
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17747

Verder in 2023 nr.2

 Minder vergeldingen en meer meldingen?

Wet Bescherming Klokkenluiders en de overweging om te melden De Wet Bescherming Klokkenluiders moet klokkenluiders beter beschermen tegen vergelding. In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van i...

 Hernieuwde kwalificatie: van opdracht- naar arbeidsovereenkomst en vice versa?

Partijen kunnen een overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling op verschillende wijzen inrichten. Voordat de rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd, moet worden vastgesteld welke r...

 Wetsvoorstel seksuele misdrijven: wat betekent dit voor het arbeidsrecht?

Het Wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet in een modernisering en uitbreiding van strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wetsvoorstel raakt aan het arbeidsrecht omdat se...