Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 2/3

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en M. Moret

Deze rubriek bestrijkt de periode maart – mei 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn.

 

NTE 2023/30

Rechtbank Midden-Nederland

10 november 2021

ECLI:NL:RBMNE:2021:6946

inzake Windpark Zeewolde B.V. tegen [gedaagde sub 1] V.O.F., [gedaagde sub 2], [gedaagde sub 3], [gedaagde sub 4], [gedaagde sub 5], [gedaagde sub 6], [gedaagde sub 7], [gedaagde sub 8] B.V., [gedaagde sub 9] B.V., [gedaagde sub 10] B.V., [gedaagde sub 11] B.V., [gedaagde sub 12] B.V., [gedaagde sub 13] B.V., [gedaagde sub 14] B.V.

Windpark Zeewolde B.V. (‘WPZ’) ontwikkelt en exploiteert Windpark Zeewolde. Gedaagden 2 tot en met 14 zijn vennoten van gedaagde 1. Gedaagde 1 is (onder)opstalhouder van percelen gro...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en M. Moret
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17755

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

  De drie artikelen in deze (dubbel)aflevering bevatten kritische noten bij bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. Geen van de auteurs laat het echter bij kritiek, zij sluiten hun bij...

 Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzi...

 Europees en nationaal toezicht op de handel in energiederivaten

1. ​Achtergrond Marktspelers in de handel in energiederivaten zijn vaak niet op de hoogte van het uitwisselen van hun bedrijfsgevoelige informatie door nationale en Europese toezichthouders, terwij...

 Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning naar offshore CO2-opslag?

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% z...

 Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023 1. Introductie Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden te...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...