Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 2/3

Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

mr. M.R. Rietvelt en mr. M.R. Boudens1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023

1. Introductie

Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden ten kantore van Loyens & Loeff in Amsterdam. De bijeenkomst vond hydride plaats en meer dan 40 leden namen online deel aan de bijeenkomst. Mw. Nynke Geerts-Zandveld en dhr. Vincent Lindijer, beiden bestuurslid van de NeVER, openden de bijeenkomst en gaven aan welke onderwerpen besproken zouden gaan worden. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: de prioritering van transportverzoeken (door mw. Meyer en dhr. Wolbers van de ACM), de impact van prioritering op netbeheerders (door dhr. Van Dongen van Netbeheer Nederland), prioriteit voor aanpakken van de  netschaarste (door dhr. Giesbertz van Energie Nederland), en tot slot prioriteiten voor energieverbruikers in het kader van netschaarste (door dhr. Bakker van VEMW). 

2. Pr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023

1. Introductie

2. Prioritering van transportverzoeken

3. Impact van prioritering op netbeheerders

4. Prioriteit van netschaarste

5. Prioriteiten van aangeslotenen in netschaarste

6. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.R. Rietvelt en mr. M.R. Boudens1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17752

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Energierecht, transportschaarste, first-come-first-serve, prioritering, netcongestie, Maatschappelijk afwegingskader, transportcapaciteit

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

  De drie artikelen in deze (dubbel)aflevering bevatten kritische noten bij bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. Geen van de auteurs laat het echter bij kritiek, zij sluiten hun bij...

 Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzi...

 Europees en nationaal toezicht op de handel in energiederivaten

1. ​Achtergrond Marktspelers in de handel in energiederivaten zijn vaak niet op de hoogte van het uitwisselen van hun bedrijfsgevoelige informatie door nationale en Europese toezichthouders, terwij...

 Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning naar offshore CO2-opslag?

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% z...

 Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023 1. Introductie Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden te...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...