Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 2/3

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Mr. Y.A. Chan, Dr. D.G. Tempelman L.LM, S.T. Kalisvaart LL.M, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters en mr. C.L. Klapwijk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Signaleringen Nederland

Overheden en overheidsorganen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
Monitor Nationale Omgevingsvisie en Rli-advies 'Geef richting, maak ruimte'

Bij Kamerbrief van 24 maart 2023 (met kenmerk 2023-0000161286) heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Minister van BZK) de kabinetsreactie op de volgende twee rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer: (i) de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en (ii) het advies 'Geef richting, maak ruimte!' van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Beide rapporten gaan ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Signaleringen Nederland

Overheden en overheidsorganen

Toezichthouders

Netbeheerders

Productie en levering energie

Signaleringen Europa/Internationaal

IEA

Europese Commissie

ACER

ENTSO-E

ENTSO-G

E.DSO

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Mr. Y.A. Chan, Dr. D.G. Tempelman L.LM, S.T. Kalisvaart LL.M, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters en mr. C.L. Klapwijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17756

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

  De drie artikelen in deze (dubbel)aflevering bevatten kritische noten bij bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. Geen van de auteurs laat het echter bij kritiek, zij sluiten hun bij...

 Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzi...

 Europees en nationaal toezicht op de handel in energiederivaten

1. ​Achtergrond Marktspelers in de handel in energiederivaten zijn vaak niet op de hoogte van het uitwisselen van hun bedrijfsgevoelige informatie door nationale en Europese toezichthouders, terwij...

 Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning naar offshore CO2-opslag?

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% z...

 Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023 1. Introductie Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden te...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...