Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 2/3

Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

mr. S.T. Kalisvaart LLM1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzigen. In deze bijdrage bespreekt de auteur de belangrijkste vormen van energie-uitwisseling, te weten ‘energiedelen’, ‘peer-to-peer-handel’ en ‘collectief zelfverbruik’. De auteur doet verschillende voorstellen voor een nadere inkadering en verbeterde regeling van deze energie-uitwisselingsalternatieven in wet- en regelgeving.

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) is de levering van elektriciteit aan afnemers met een aansluiting van minder dan 3*80 Ampère (kleinverbruikers) voorbehouden aan vergunninghoudende leveranciers, die onder gedragstoezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) staan.2 De levering van elektriciteit is geregeld in een tweetal overeenkomsten: de energieleveringsovereenkomst (met een leverancier) en de aansluit- en tran...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Van verticale naar horizontale en hybride rechtsverhoudingen

2. Aanzet tot inkadering van energie-uitwisselingsalternatieven

2.1. De plaats van energie-uitwisseling

2.2. De bij de energie-uitwisseling betrokken partijen

2.3. Beschouwing

3. Alternatieve vormen van energie-uitwisseling onder de ontwerp-Energiewet

3.1. Energie-uitwisseling ‘achter de meter’

3.2. Energie-uitwisseling ‘voor de meter’

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.T. Kalisvaart LLM1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17749

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

  De drie artikelen in deze (dubbel)aflevering bevatten kritische noten bij bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. Geen van de auteurs laat het echter bij kritiek, zij sluiten hun bij...

 Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzi...

 Europees en nationaal toezicht op de handel in energiederivaten

1. ​Achtergrond Marktspelers in de handel in energiederivaten zijn vaak niet op de hoogte van het uitwisselen van hun bedrijfsgevoelige informatie door nationale en Europese toezichthouders, terwij...

 Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning naar offshore CO2-opslag?

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% z...

 Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023 1. Introductie Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden te...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...