Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 2/3

Europees en nationaal toezicht op de handel in energiederivaten

mr. dr. L.M. Hiemstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Achtergrond

Marktspelers in de handel in energiederivaten zijn vaak niet op de hoogte van het uitwisselen van hun bedrijfsgevoelige informatie door nationale en Europese toezichthouders, terwijl het essentieel is dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit is één van de opvallendste conclusies van mijn proefschrift met als onderwerp het toezicht op de handel in energiederivaten, waarin diverse aanbevelingen staan om het markttoezicht te verbeteren.

 

Dit artikel schetst een overzicht van de handel in energiederivaten, de van toepassing zijnde regelgeving en het toezicht kader...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. ​Achtergrond

2. Handel in energiederivaten

2.1. REMIT

2.2. De praktijk

2.3. Complexiteit van de sector

3. Informatie-uitwisseling tussen toezichthouders

4. Betrokken toezichthouders en samenwerking

4.1. Horizontaal niveau

4.1.1. ACER en ESMA

4.1.2. Tussen nationale toezichthouders

4.2. Verticaal niveau

5. Effectief toezicht

6. Bestaande rechtsmiddelen

6.1. Effectieve rechtsbescherming

6.2. Rechtsmiddelen

6.2.1. ACER’s Raad van Beroep

6.2.2. Rechterlijke toetsing

6.3. Legaliteit

7. Aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. L.M. Hiemstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17750

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

  De drie artikelen in deze (dubbel)aflevering bevatten kritische noten bij bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. Geen van de auteurs laat het echter bij kritiek, zij sluiten hun bij...

 Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzi...

 Europees en nationaal toezicht op de handel in energiederivaten

1. ​Achtergrond Marktspelers in de handel in energiederivaten zijn vaak niet op de hoogte van het uitwisselen van hun bedrijfsgevoelige informatie door nationale en Europese toezichthouders, terwij...

 Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning naar offshore CO2-opslag?

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% z...

 Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023 1. Introductie Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden te...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...