Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 3

ECLI:NL:RBAMS:2023:569 (WHAO, bankgaranties, regres bank op huurder) (TvHB 2023/09)

mr. V.G.J. Boumans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2023/09

Rechtbank Amsterdam

1 februari 2023

ECLI:NL:RBAMS:2023:569

Met noot van mr. V.G.J. Boumans[nbsp] 1

NS-Updates.nl 2023-0064

 

10 (geanonimiseerde) verzoekers

 

Samenvatting

 

WHOA, bankgaranties, regres bank op huurder

Ten aanzien van derden die een vordering voldoen die betrokken is bij een gehomologeerd schuldeisersakkoord onder de WHOA geldt dat een regres op de schuldenaar is uitgesloten in artikel 370 lid 2 Fw. Op basis van dit artikel oordeelt de rechtbank dat een bank die een uitkering doet aan een verhuurder onder een bankgarantie geen regres kan nemen op de huurder op grond van de contra-garantie indien die betaling ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2023/09

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. V.G.J. Boumans1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:569
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17773

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die co...

 Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde ...

 Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursre...

 Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bep...

 Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt...