Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 3

Annotatie uitspraak Accountantskamer

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Samenstellen in plaats van controleren en fouten in de jaarrekening

Deze annotatie van een uitspraak van de Accountantskamer2 gaat in op een casus waarbij twee accountants betrokken waren. Er is sprake van een controleplichtige rechtspersoon (althans dat dachten de accountants), waarbij ze een samenstellingsopdracht accepteerden terwijl ze wisten dat sprake was van controleplicht. De jaarrekening bevat vervolgens ook verschillende fouten. De eindverantwoordelijk accountant wordt door de Accountantskamer voor zes maanden doorgehaald. Eenzelfde lot treft de tweede accountant, die niet alleen mede-verantwoordelijk was, maar ook niet open en eerlijk is geweest over zijn verantwoordelijkheid.

1. Casus

De klacht die de Accountantskamer behandelt, is – kort samengevat (alleen voor de onderdelen die wij willen bespreken in deze annotatie) – als volgt:

 

De eerste (eindverantwoordelijk) accountant (Y1) had de opdracht de jaarrek...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenstellen in plaats van controleren en fouten in de jaarrekening

1. Casus

2. Samenstellen bij controleplicht

3. Fouten in de jaarrekening

3.1. Vooruitontvangen bedragen

3.2. Foutherstel

3.3. Dubieuze debiteuren

3.4. Te verrekenen gas- en elektriciteitslevering

3.5. Continuïteitsveronderstelling

4. Verantwoordelijkheid tweede accountant

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17781

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

Recht op een accountant?   In ons rechtsstatelijk systeem bestaat er een recht op een advocaat. Indien een partij niet in staat is een advocaat te vinden die hem bij kan staan in een procedu...

 Accountant en niet-naleving van wet- en regelgeving

(NOCLAR) Met ingang van 1 januari 2019 zijn de door het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants ("NBA") vastgestelde 'Nadere voorschriften over de handelwijze van de accountan...

 Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023

Praktijkvraag   1. Introductie Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance de Corporate Governance Code 2016 (de "Code 2016") geactualiseerd. De geactualiseerde C...

 Actualiteiten

1. Nationaal 1.1. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie door Eerste Kamer aangenomen Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidati...