Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 4

Retailmarkt in beweging

drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Begin 2022 profiteerde de retailmarkt eindelijk van het opheffen van de restricties die waren opgelegd gedurende de coronacrisis. Winkeliers werden de jaren daarvoor hard geraakt met name door lockdowns en gedwongen sluitingen. Begin vorig jaar ontstond er weer meer transactiedynamiek op de gebruikersmarkt. Fysiek winkelen bleek wereldwijd nog altijd zeer in trek. Er was genoeg vertrouwen om winkels te huren én in winkelvastgoed te beleggen. Maar toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, nam de druk opnieuw toe: winkeliers keken tegen hoge energie-, huur- en loonkosten aan, en vreesden als gevolg van de hoge inflatie en gestegen rente voor afnemende consumentenbestedingen. Uiteindelijk zullen faillissementen, vrijwillige sluitingen en inkrimping plaatselijk onvermijdbaar zijn. Met name zelfstandig ondernemers in een ambacht – slagers, bakkers en groenteboeren – zullen moeite hebben het hoofd boven water te houden. Daarnaast zijn er ook grote ketens zoals Hema die geconfronteerd...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Gebruikersmarkt

1.1. Leegstand

1.2. Huurprijsontwikkeling

1.3. Omzet detailhandel

1.4. Faillissementen

2. Beleggingsmarkt

2.1. Investeringsvolume winkels

2.2. Ontwikkeling bruto aanvangsrendementen

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17821

Verder in 2023 nr.4

 Voorwoord

Na een lange periode van relatief weinig faillissementen zien we de laatste maanden het aantal faillissementen weer groeien. Veel genoemde oorzaak daarvoor is de combinatie van hoge inflatie, stijg...

 Retailmarkt in beweging

Begin 2022 profiteerde de retailmarkt eindelijk van het opheffen van de restricties die waren opgelegd gedurende de coronacrisis. Winkeliers werden de jaren daarvoor hard geraakt met name door lock...

 Laadpalen en de juridische kortsluiting

In 2025 moet elk parkeerterrein met meer dan twintig parkeervakken minimaal één laadpaal hebben om te voldoen aan nationale en Europese regelgeving.[2] Vastgoedeigenaren worden zo geacht bij te dra...

 Indeplaatstelling: stand van zaken

In dit artikel bespreek ik rechtspraak over de indeplaatsstelling die is verschenen na de publicatie van het Handboek Huurrecht bedrijfsruimte in 2018[2] (hierna: het ‘Handboek’). Daarbij zal ik in...

 Signaleringen

Boeken Red., Huurrechtmemo 2023/2024, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN: 9789013171600).   H.N. Schelhaas, A.J. Verheij, Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN 9789013171624...