Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 4

Laadpalen en de juridische kortsluiting

mr. J. le Clercq en mr. D. Kist1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2025 moet elk parkeerterrein met meer dan twintig parkeervakken minimaal één laadpaal hebben om te voldoen aan nationale en Europese regelgeving.2 Vastgoedeigenaren worden zo geacht bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Daarnaast is de laadpaal een gewilde service voor bezoekers en dragen partijen graag individueel bij aan de verduurzaming. De keuze voor het plaatsen is daarmee eenvoudig, maar de juridische uitwerking nog niet. Het plaatsen van een laadpaal werpt juridische vragen op en verschillende constructies bieden verschillende voor- en nadelen. In dit artikel worden enkele bestuurs- en civielrechtelijke aspecten voor het plaatsen uiteengezet, waarbij de nadruk ligt op laadpalen in de semi-private sfeer.

1. Inleiding

Met het klimaatakkoord van Parijs (2015) is de aftrap gegeven voor ingrijpende duurzaamheidsmaatregelen in de Europese lidstaten. In Nederland heeft dit akkoord zich eerst vertaald in een nationaal...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het plaatsen van de laadpaal

2.1. Omgevingsvergunning

2.2. Natrekking

2.3. Opstalrecht

2.4. Elektriciteitswet 1998

2.5. Aansluiting

2.6. Net

3. Laadpaal geplaatst

3.1. De gebrekenregeling voor de niet-aanwezige of niet-functionerende laadpaal

4. Definitie gebrek

5. Ontbrekende laadpaal als gebrek

6. Onvoldoende netcapaciteit is geen gebrek?

6.1. Onderhoudsverplichtingen

6.2. Opstalaansprakelijkheid

7. Vergunningplicht levering aan kleinverbruikers

7.1. Eventuele vergunningplicht voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

8. Conclusies en slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. le Clercq en mr. D. Kist1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17822

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

huurkorting, Gebrek, gebrekenregeling, onderverhuur, opstalaanspakelijkheid, bouwbesluit, energie, laadpalen, EV-charging, EV, energietransitie, laadpaal, parkeren, parkeerplaatsen, parkeerterrein, aansluiting, net, Elektriciteitswet 1998, capaciteitsgebrek, onderhoudsverpl

Verder in 2023 nr.4

 Voorwoord

Na een lange periode van relatief weinig faillissementen zien we de laatste maanden het aantal faillissementen weer groeien. Veel genoemde oorzaak daarvoor is de combinatie van hoge inflatie, stijg...

 Retailmarkt in beweging

Begin 2022 profiteerde de retailmarkt eindelijk van het opheffen van de restricties die waren opgelegd gedurende de coronacrisis. Winkeliers werden de jaren daarvoor hard geraakt met name door lock...

 Laadpalen en de juridische kortsluiting

In 2025 moet elk parkeerterrein met meer dan twintig parkeervakken minimaal één laadpaal hebben om te voldoen aan nationale en Europese regelgeving.[2] Vastgoedeigenaren worden zo geacht bij te dra...

 Indeplaatstelling: stand van zaken

In dit artikel bespreek ik rechtspraak over de indeplaatsstelling die is verschenen na de publicatie van het Handboek Huurrecht bedrijfsruimte in 2018[2] (hierna: het ‘Handboek’). Daarbij zal ik in...

 Signaleringen

Boeken Red., Huurrechtmemo 2023/2024, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN: 9789013171600).   H.N. Schelhaas, A.J. Verheij, Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN 9789013171624...