Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2023 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen

Na een lange periode van relatief weinig faillissementen zien we de laatste maanden het aantal faillissementen weer groeien. Veel genoemde oorzaak daarvoor is de combinatie van hoge inflatie, stijgende loon- en energiekosten en vaak ook de nog af te lossen coronaschulden aan de belastingdienst. Bedrijven met liquiditeitsproblemen - waaronder grote retailers – benutten in toenemende mate de mogelijkheden van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel is daarbij steeds om met medewerking van de schuldeiseres tot een vergaande reorgani... ...lees meer

Artikel

Retailmarkt in beweging

drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

Begin 2022 profiteerde de retailmarkt eindelijk van het opheffen van de restricties die waren opgelegd gedurende de coronacrisis. Winkeliers werden de jaren daarvoor hard geraakt met name door lockdowns en gedwongen sluitingen. Begin vorig jaar ontstond er weer meer transactiedynamiek op de gebruikersmarkt. Fysiek winkelen bleek wereldwijd nog altijd zeer in trek. Er was genoeg vertrouwen om winkels te huren én in winkelvastgoed te beleggen. Maar toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, nam de druk opnieuw toe: winkeliers keken tegen hoge energie-, huur- en loonkosten aan, en vreesden... abonneren of dit artikel kopen.

Laadpalen en de juridische kortsluiting

mr. J. le Clercq en mr. D. Kist1

In 2025 moet elk parkeerterrein met meer dan twintig parkeervakken minimaal één laadpaal hebben om te voldoen aan nationale en Europese regelgeving.[2] Vastgoedeigenaren worden zo geacht bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Daarnaast is de laadpaal een gewilde service voor bezoekers en dragen partijen graag individueel bij aan de verduurzaming. De keuze voor het plaatsen is daarmee eenvoudig, maar de juridische uitwerking nog niet. Het plaatsen van een laadpaal werpt juridische vragen op en verschillende constructies bieden verschillende voor- en nadelen. In dit arti... abonneren of dit artikel kopen.

Indeplaatstelling: stand van zaken

mr. I.E. Hofhuis1

In dit artikel bespreek ik rechtspraak over de indeplaatsstelling die is verschenen na de publicatie van het Handboek Huurrecht bedrijfsruimte in 2018[2] (hierna: het ‘Handboek’). Daarbij zal ik ingaan op alle criteria van art. 7:307 BW. Nu in het Handboek uitvoerig is stil gestaan de regeling van art. 7:307 BW en de achtergrond daarvan, zal ik daar in dit artikel niet uitgebreid op ingaan en waar nodig verwijzen naar het Handboek en eerdere rechtspraak en andere literatuur. 1. De regeling van art. 7:307 BW en de achtergrond daarvan Bij een verkoop v... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Boeken Red., Huurrechtmemo 2023/2024, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN: 9789013171600).   H.N. Schelhaas, A.J. Verheij, Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN 9789013171624). Publicaties in tijdschriften W. Nooteboom, “Natrekkingsperikelen in de circulaire bouwpraktijk: het huurrechtelijke wegneemrecht als verbintenisrechtelijke oplossing?”, HIP 2023/88.   M.S. Breeman, “De WHOA en huur: 2,5 jaar later”, HIP 2023/89.   G.I... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS