Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 4

Indeplaatstelling: stand van zaken

mr. I.E. Hofhuis1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel bespreek ik rechtspraak over de indeplaatsstelling die is verschenen na de publicatie van het Handboek Huurrecht bedrijfsruimte in 20182 (hierna: het ‘Handboek’). Daarbij zal ik ingaan op alle criteria van art. 7:307 BW. Nu in het Handboek uitvoerig is stil gestaan de regeling van art. 7:307 BW en de achtergrond daarvan, zal ik daar in dit artikel niet uitgebreid op ingaan en waar nodig verwijzen naar het Handboek en eerdere rechtspraak en andere literatuur.

1. De regeling van art. 7:307 BW en de achtergrond daarvan

Bij een verkoop van een in een 290-bedrijfsruimte uitgeoefend bedrijf heeft de koper er doorgaans belang bij om het bedrijf in het gehuurde voort te kunnen zetten. Voor de situatie waarin de verhuurder niet wil instemmen met de daarvoor benodigde overdracht van de huurrechten aan de koper, geeft art. 7:307 BW de huurder de mogelijkheid te vorderen dat de koper als huurder in zijn plaats wordt gesteld. De indeplaat...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De regeling van art. 7:307 BW en de achtergrond daarvan

1.1. Bedrijfsoverdracht (art. 7:307 lid 1 BW)

1.2. Zwaarwichtig belang van de huurder bij bedrijfsoverdracht (art. 7:307 lid 2 BW)

1.3. Belangenafweging en voldoende waarborgen (art. 7:307 lid 2 en 3 BW)

2. Geen goedkeuring ex art. 7:291 BW voor van art. 7:307 BW afwijkende bedingen

3. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.E. Hofhuis1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17823

Verder in 2023 nr.4

 Voorwoord

Na een lange periode van relatief weinig faillissementen zien we de laatste maanden het aantal faillissementen weer groeien. Veel genoemde oorzaak daarvoor is de combinatie van hoge inflatie, stijg...

 Retailmarkt in beweging

Begin 2022 profiteerde de retailmarkt eindelijk van het opheffen van de restricties die waren opgelegd gedurende de coronacrisis. Winkeliers werden de jaren daarvoor hard geraakt met name door lock...

 Laadpalen en de juridische kortsluiting

In 2025 moet elk parkeerterrein met meer dan twintig parkeervakken minimaal één laadpaal hebben om te voldoen aan nationale en Europese regelgeving.[2] Vastgoedeigenaren worden zo geacht bij te dra...

 Indeplaatstelling: stand van zaken

In dit artikel bespreek ik rechtspraak over de indeplaatsstelling die is verschenen na de publicatie van het Handboek Huurrecht bedrijfsruimte in 2018[2] (hierna: het ‘Handboek’). Daarbij zal ik in...

 Signaleringen

Boeken Red., Huurrechtmemo 2023/2024, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN: 9789013171600).   H.N. Schelhaas, A.J. Verheij, Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN 9789013171624...