Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 4

De oordeelswijziging in de jaarrekening

dr. B. Kamp RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel introduceer ik het begrip oordeelswijziging. In de jaarrekening kennen we de begrippen stelselwijziging en schattingswijziging, maar dat oordeelsvorming ook volgtijdelijk kan wijzigen, wordt niet expliciet onderkend. In de praktijk wordt een verandering in verwerking van posten op grond van een herzien oordeel veelal als foutherstel aangeduid. In mijn ervaring is dat niet altijd een juiste duiding van de realiteit dat niet ieder eerder afwijkend oordeel naar zijn aard (verwijtbaar) fout is. Hoewel naar mijn mening een oordeelswijziging op dezelfde manier moet worden verwerkt als foutherstel (of stelselwijziging), zou een expliciete duiding als foutherstel een onterechte diskwalificatie van de vorige jaarrekening zijn. Het objectief afbakenen van een oordeelswijziging is echter lastig; het vergt onder andere inlevingsvermogen in de oordeelsvorming van anderen. En dit begrip kan misbruikt worden ter maskering van eerdere eigen fouten. Desalniettemin denk ik dat het g...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Oordeelsvorming

2. Oordeelsvorming versus interpretatie

3. Oordeelsvorming of ‘policy choice’?

4. De oordeelswijziging

5. Aanpassing van de regelgeving

6. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. B. Kamp RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17876

Verder in 2023 nr.4

 Verslaggeving en pratende accountants als panacee voor alles?

Verslaggeving door ondernemingen wordt steeds omvangrijker en gedetailleerder. Aan accountants wordt in het kader van verslaggeving steeds meer verantwoordelijkheid opgedrongen. Ik doe een poging t...

 Jaarrekeningaspecten van de GloBE Model Rules (Pijler 2)

Met ingang van 1 januari 2024 zal naar verwachting in Nederland de Wet minimumbelasting in werking zijn getreden en worden grote multinationale ondernemingen tot het indienen van een extra aangifte...

 De oordeelswijziging in de jaarrekening

In dit artikel introduceer ik het begrip oordeelswijziging. In de jaarrekening kennen we de begrippen stelselwijziging en schattingswijziging, maar dat oordeelsvorming ook volgtijdelijk kan wijzige...

 Reactie op "Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023"

Loes van Dijk[3] snijdt in haar artikel over de toepassing van de Corporate Governance Code 2022 ("Code 2022") in boekjaar 2023 vragen aan die wij ook vanuit de praktijk herkennen. We hebben haar a...

 Actualiteiten

1. Nationaal 1.1. Nederlandse wetgever aan zet nadat Europese Commissie grensbedragen voor toepassing omvangafhankelijke vrijstellingen in Jaarrekeningrichtlijn verhoogt In september 2023 heeft d...