Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 4

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA1 en mr. drs. L. in 't Veld2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Nationaal

1.1. Nederlandse wetgever aan zet nadat Europese Commissie grensbedragen voor toepassing omvangafhankelijke vrijstellingen in Jaarrekeningrichtlijn verhoogt

In september 2023 heeft de Europese Commissie, mede op initiatief van de NBA, een consultatie gestart over de aanpassing van Richtlijn 2013/34/EU ("Jaarrekeningrichtlijn") met als doel de grensbedragen voor de toepassing van de omvangafhankelijke vrijstellingen van art. 2:395a e.v. BW te verhogen. Daarmee is beoogd deze grensbedragen te corrigeren voor inflatie, nadat deze sinds 2013 ongewijzigd zijn gebleven. De consultatie liep tot 6 oktober 2023. Vervolgens heeft de Europese Commissie op 17 oktober 2023 besloten om de voorgestelde verhoging definitief door te voeren in de Jaarrekeningrichtlijn. De wijzigingen moeten eerst nog door lidstaten worden omgezet in nationale wetgeving voordat deze van kracht zijn. De wijzigingen zijn van toepassing op boekjaren die ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Nationaal

1.1. Nederlandse wetgever aan zet nadat Europese Commissie grensbedragen voor toepassing omvangafhankelijke vrijstellingen in Jaarrekeningrichtlijn verhoogt

1.2. RJ-Uiting 2023-13: ‘Definitief gewijzigde alinea’s inzake verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit’

1.3. NBA consulteert herziening Handreiking 1137 ‘Werkzaamheden bij corruptie’

1.4. AFM en NBA reageren op examenfraudes bij accountantskantoren

1.5. AFM publiceert agenda voor toezicht op verslaggeving over 2023

2. Internationaal

2.1. Europese Commissie:  voorstel verhoging groottecriteria jaarrekening

2.2. Europese Commissie: uitstel deelbepalingen CSRD

2.3. EFRAG: ondersteuning bij toepassing ESRS

2.4. ISSB: Brazilië kiest voor IFRS Sustainability Standards

2.5. ESMA: toezichtprioriteiten verslaggeving 2023

2.6. IASB: exposure draft annual improvements

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA1 en mr. drs. L. in 't Veld2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17878

Verder in 2023 nr.4

 Verslaggeving en pratende accountants als panacee voor alles?

Verslaggeving door ondernemingen wordt steeds omvangrijker en gedetailleerder. Aan accountants wordt in het kader van verslaggeving steeds meer verantwoordelijkheid opgedrongen. Ik doe een poging t...

 Jaarrekeningaspecten van de GloBE Model Rules (Pijler 2)

Met ingang van 1 januari 2024 zal naar verwachting in Nederland de Wet minimumbelasting in werking zijn getreden en worden grote multinationale ondernemingen tot het indienen van een extra aangifte...

 De oordeelswijziging in de jaarrekening

In dit artikel introduceer ik het begrip oordeelswijziging. In de jaarrekening kennen we de begrippen stelselwijziging en schattingswijziging, maar dat oordeelsvorming ook volgtijdelijk kan wijzige...

 Reactie op "Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023"

Loes van Dijk[3] snijdt in haar artikel over de toepassing van de Corporate Governance Code 2022 ("Code 2022") in boekjaar 2023 vragen aan die wij ook vanuit de praktijk herkennen. We hebben haar a...

 Actualiteiten

1. Nationaal 1.1. Nederlandse wetgever aan zet nadat Europese Commissie grensbedragen voor toepassing omvangafhankelijke vrijstellingen in Jaarrekeningrichtlijn verhoogt In september 2023 heeft d...