Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 6

ECLI:NL:GHSHE:2023:2938 (boete, beëindiging, nakoming exploitatieverplichting, redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 BW) (TvHB 2023/23)

mr. R.P. Fennis1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2023/23

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

12 september 2023

ECLI:NL:GHSHE:2023:2938

Met noot van mr. R.P. Fennis 1

appellanten] / ABT

 

Samenvatting

 

Beëindiging, nakoming exploitatieverplichting, boete, redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 BW

Het gaat in deze zaak om de vraag of ABT, door de exploitatie van een apotheek in de door haar gehuurde bedrijfsruimte vijftien maanden voor het einde van de huurovereenkomst te staken, een contractuele boete heeft verbeurd aan de verhuurder. Op de huurovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW (ROZ-model 2003) van toepassing. Op g...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2023/23

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. R.P. Fennis1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2023:2938
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17919

Verder in 2023 nr.6

 Voorwoord

  In de laatste editie van 2023 maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u namens de hele redactie en alle vaste medewerkers van ons tijdschrift hele fijne feestdagen te wensen en alle goe...

 Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Geen of een te kleine elektriciteitsaansluiting in een gehuurde bedrijfsruimte In tijden van verduurzaming, maar ook van onzekere levering van (fossiele) brandstoffen en stijgende gasprijzen, stijg...

 De positie van de verhuurder bij het gedwongen schuldeisersakkoord

Inmiddels zijn de nodige verhuurders betrokken in een dwangakkoord op grond van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het doel van de wet is om onderne...

 Huurwaarde ex art. 7: 303 lid 2 BW van terras bij horecapand?

In deskundigenrapporten ex art.7: 304 BW wordt verschillend omgegaan met de mogelijkheid tot het exploiteren van een terras bij horecapanden in het kader van het bepalen van de huurwaarde ex art. 7...

 Kan een verhuurder de huurder verbieden een regenboogvlag uit te hangen?

Afgelopen jaren zijn er in de media verschillende conflicten tussen huurder en verhuurder naar voren gekomen over het uithangen van een regenboogvlag. Is het uithangen van zo'n vlag de eigen vrije ...

 Signaleringen

Boeken A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom Uitgevers Den Haag (ISBN: 9789462127784). Publicaties in tijdschriften K.W.G. Heesterbeek, “Oneerlijke bedingen, nietige overeenkomsten en het ongedaa...