Tijdschrift voor Internetrecht

2023 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

'Pay or okay' bij gepersonaliseerde advertenties

mr. M. Weij1

Zou het Europees Hof van Justitie ("HvJ") van tevoren bedacht hebben dat een tussenzinnetje van 6 woorden in de uitspraak over de grondslag voor gepersonaliseerde advertenties, namelijk "in voorkomend geval tegen een passende vergoeding", zoveel tongen zou losmaken?   Ik heb 't natuurlijk over de Meta-uitspraak van 4 juli jl., naar aanleiding van prejudiciële vragen in een Duits geschil tussen het Bundeskartellamt (de federale mededingingsautoriteit in Duitsland) en Meta.[2] De zaak ziet op de grondslag onder de AVG voor gepersonaliseerde online adverte... ...lees meer

Artikel

Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG

dr. C. Jeloschek1

Terug bij af want berekening overgelaten aan de lidstaten? Een analyse van het HvJ EU arrest van 4 mei 2023 (UI/Österreichische Post) Op 4 mei 2023 heeft het Hof van Justitie van de EU ("HvJ-EU") een langverwachte uitspraak gewezen voor civielrechtelijke schadevergoeding onder de AVG.[2] Het beantwoordde daarbij prejudiciële vragen over de uitleg van het recht op schadevergoeding in artikel 82 AVG die neerkomen op drie punten; voorziet deze bepaling in een recht op schadevergoding enkel en alleen al bij een schending van de AVG? Bestaat voor de toewijzing van sch... abonneren of dit artikel kopen.

Het effect van de verscherpte regelgeving voor influencer marketing onder de ...

mr. N.T. Weessies1

Influencer marketing is booming. Vaak is reclame gemaakt door influencers niet als zodanig herkenbaar. In de afgelopen jaren is wetgeving meer aangesloten op de praktijk: grote influencers moeten zich houden aan dezelfde reclameregels als andere commerciële media-instellingen. Ook zijn gedragscodes aangescherpt. Toch blijkt dat er nog altijd weinig in de weg wordt gelegd aan influencers die de reclameregels overtreden. Alleen door de RCC zijn Nederlandse influencers tot nu toe op de vingers getikt. De opkomst van 'kindfluencing' en 'momfluencing' benadrukt bovendien de ... abonneren of dit artikel kopen.

'Negative options' naar Nederlands en Europees recht: wie zwijgt, stemt toe?

mr. J.J.H. Vos1

In het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen een artikel over "Negative Option Offers" naar het recht van de Verenigde Staten, geschreven door Sam Rezai.[2] Rezai omschreef het fenomeen "negative options" als een aanbod op basis van een negatieve keuzemogelijkheid. Het ontbreken van een handeling van de consument wordt geïnterpreteerd als een aanvaarding van het aanbod. Met het "negatieve" element wordt bedoeld dat de koper een negatieve handeling moet verrichten door het aanbod actief af te wijzen, mits het aanbod de koper niet aanstaat.Rezai noemt de door Apple aangeboden gra... abonneren of dit artikel kopen.

Correctie op het artikel 'AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw reg...

mr. P.G. van der Putt en mr. R.J.J. Westerdijk1

  In het artikel 'De conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid'[2] constateert mr. C.A.S. Vermande terecht dat ons artikel over AI-aansprakelijkheid de aard van het vermoeden van causaliteit miskent.[3] In paragraaf 2.1 hebben wij gesteld dat indien aan de in art. 4 van de conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid[4] genoemde voorwaarden wordt voldaan, "causaal verband tussen de werking van het AI-systeem en de schade [dient] te worden aangenomen". Dit causaal verband moet echter zijn, en dat volgt letterlijk uit de tekst van art. 4, "het causa... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Wetsvoorstel Uitvoeringswet datagovernanceverordening Op 17 oktober 2023 is het wetsvoorstel voor de uitvoeringswet datagovernanceverordening gepubliceerd. Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de Europese datagovernanceverordening in Nederland. De datagovernanceverordening zelf schept geen verplichting om enig hergebruik toe te staan, maar biedt slechts een kader waarbinnen dergelijke gegevens moeten worden aangeboden als daar in nationale wetgeving een grondslag voor bestaat. Met het oog op het gebod van zuivere implementatie worden in het wetsvoorstel gee... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt

ACM controleert op kortingen De afgelopen maanden heeft de ACM de kortingen van online verkopers gecontroleerd. Een groot gedeelte van de bedrijven bleek de regels structureel te overtreden. Volgens de ACM is sprake van nepkortingen. De ACM wil dit probleem aanpakken en heeft aangekondigd tot handhaving over te gaan. Het is nu wachten op de eerste boetes. https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-pakt-webwinkels-aan-die-nepkortingen-gebruiken EDPB pakt beleid Meta aan... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

SEPTEMBER 2023   Gerechtshof Den Bosch, 4 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2806 Strafrecht, smaad, social media   Verdachte heeft op Facebook meerdere uitlatingen over een wethouder uit Sittard gedaan. Zo omschreef hij hem als een 'professionele pathologische leugenaar' of dat 'wethouder (…) gaat over lijken om zijn leugens te verbergen'. Hij wordt aangeklaagd voor smaad. Het hof overweegt of er sprake is van smaad, of dat door het plaatsen van de berichten op Facebook de eer en/of goede ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS