Tijdschrift voor Internetrecht 2023 nr. 6

Het effect van de verscherpte regelgeving voor influencer marketing onder de loep

mr. N.T. Weessies1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Influencer marketing is booming. Vaak is reclame gemaakt door influencers niet als zodanig herkenbaar. In de afgelopen jaren is wetgeving meer aangesloten op de praktijk: grote influencers moeten zich houden aan dezelfde reclameregels als andere commerciële media-instellingen. Ook zijn gedragscodes aangescherpt. Toch blijkt dat er nog altijd weinig in de weg wordt gelegd aan influencers die de reclameregels overtreden. Alleen door de RCC zijn Nederlandse influencers tot nu toe op de vingers getikt. De opkomst van 'kindfluencing' en 'momfluencing' benadrukt bovendien de noodzaak van strengere regelgeving ter bescherming van zowel adverterende als consumerende kinderen.
Al jaren consumeren we massaal reclame via sociale media. Met de opkomst van nieuwe platforms zoals TikTok zet deze trend zich door. Bedrijven zetten steeds vaker populaire content creators, ook wel 'influencers', in om hun producten en diensten aan de man te brengen. Vaak zijn ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Reclame in het online medialandschap

2. Juridisch kader influencer marketing

2.1. Oneerlijke handelspraktijken en diensten van de informatiemaatschappij

2.2. Verscherpte Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten en Mediawet

2.3. Zelfregulering: De Nederlandse Reclame Code

2.4. NICAM

2.5. Influencerregels.com en Influencer Legal Hub

3. Toepassing reclameregels door influencers in de praktijk

3.1. Beslissingen RCC over influencer marketing

3.1.1. Herkenbaarheid reclame

3.1.2. Reclame voor voedingsmiddelen

3.1.3. Zorgplicht adverteerder

4. Reclame op sociale media voor en door kinderen

4.1. Reclame voor kinderen

4.2. 'Kindfluencers' en 'momfluencers'

4.3. BIK+

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N.T. Weessies1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17955

Verder in 2023 nr.6

 'Pay or okay' bij gepersonaliseerde advertenties

Zou het Europees Hof van Justitie ("HvJ") van tevoren bedacht hebben dat een tussenzinnetje van 6 woorden in de uitspraak over de grondslag voor gepersonaliseerde advertenties, namelijk "in voorkom...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG

Terug bij af want berekening overgelaten aan de lidstaten? Een analyse van het HvJ EU arrest van 4 mei 2023 (UI/Österreichische Post) Op 4 mei 2023 heeft het Hof van Justitie van de EU ("HvJ-EU") e...

 Het effect van de verscherpte regelgeving voor influencer marketing onder de loep

Influencer marketing is booming. Vaak is reclame gemaakt door influencers niet als zodanig herkenbaar. In de afgelopen jaren is wetgeving meer aangesloten op de praktijk: grote influencers moeten z...

 'Negative options' naar Nederlands en Europees recht: wie zwijgt, stemt toe?

In het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen een artikel over "Negative Option Offers" naar het recht van de Verenigde Staten, geschreven door Sam Rezai.[2] Rezai omschreef het fenomeen "nega...

 Correctie op het artikel 'AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime', Tijdschrift voor Internetrecht 2023/1

  In het artikel 'De conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid'[2] constateert mr. C.A.S. Vermande terecht dat ons artikel over AI-aansprakelijkheid de aard van het vermoeden van causaliteit mis...

 Signaleringen

ACM controleert op kortingen De afgelopen maanden heeft de ACM de kortingen van online verkopers gecontroleerd. Een groot gedeelte van de bedrijven bleek de regels structureel te overtreden. Volge...