Tijdschrift voor Internetrecht 2023 nr. 6

'Negative options' naar Nederlands en Europees recht: wie zwijgt, stemt toe?

mr. J.J.H. Vos1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen een artikel over "Negative Option Offers" naar het recht van de Verenigde Staten, geschreven door Sam Rezai.2 Rezai omschreef het fenomeen "negative options" als een aanbod op basis van een negatieve keuzemogelijkheid. Het ontbreken van een handeling van de consument wordt geïnterpreteerd als een aanvaarding van het aanbod. Met het "negatieve" element wordt bedoeld dat de koper een negatieve handeling moet verrichten door het aanbod actief af te wijzen, mits het aanbod de koper niet aanstaat.
Rezai noemt de door Apple aangeboden gratis proefperiode die wordt omgezet in een maandelijks betaald abonnement als voorbeeld. Hij stelt dat naar het recht van de VS op zich niets onrechtmatigs is aan het gebruik van dergelijke "negative options", mits de consument het recht heeft om terugkerende betalingen stop te zetten en de aanbieder duidelijke informatie heeft verschaft aan de consument.
In dit artikel vergelijk ik de bevinding...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Negative options

2. Wetgevingskader Nederland en Europa

2.1. Totstandkoming

3. Totstandkomingseisen voor bestellingen onder de Richtlijn consumentenrechten

4. Negative options geen optie

5. Plaatsing van de informatieverplichtingen

6. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.J.H. Vos1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17956

Verder in 2023 nr.6

 'Pay or okay' bij gepersonaliseerde advertenties

Zou het Europees Hof van Justitie ("HvJ") van tevoren bedacht hebben dat een tussenzinnetje van 6 woorden in de uitspraak over de grondslag voor gepersonaliseerde advertenties, namelijk "in voorkom...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG

Terug bij af want berekening overgelaten aan de lidstaten? Een analyse van het HvJ EU arrest van 4 mei 2023 (UI/Österreichische Post) Op 4 mei 2023 heeft het Hof van Justitie van de EU ("HvJ-EU") e...

 Het effect van de verscherpte regelgeving voor influencer marketing onder de loep

Influencer marketing is booming. Vaak is reclame gemaakt door influencers niet als zodanig herkenbaar. In de afgelopen jaren is wetgeving meer aangesloten op de praktijk: grote influencers moeten z...

 'Negative options' naar Nederlands en Europees recht: wie zwijgt, stemt toe?

In het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen een artikel over "Negative Option Offers" naar het recht van de Verenigde Staten, geschreven door Sam Rezai.[2] Rezai omschreef het fenomeen "nega...

 Correctie op het artikel 'AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime', Tijdschrift voor Internetrecht 2023/1

  In het artikel 'De conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid'[2] constateert mr. C.A.S. Vermande terecht dat ons artikel over AI-aansprakelijkheid de aard van het vermoeden van causaliteit mis...

 Signaleringen

ACM controleert op kortingen De afgelopen maanden heeft de ACM de kortingen van online verkopers gecontroleerd. Een groot gedeelte van de bedrijven bleek de regels structureel te overtreden. Volge...